Hur snabbt faller en regndroppe?

Hur snabbt faller en regndroppe?

Hur snabbt faller en regndroppe?

En molndroppe faller cirka 1 cm per sekund medan en regndroppe kan falla flera meter på samma tid. En regndroppe är gigantisk i förhållande till en molndroppe. Det går åt cirka en miljon molndroppar för att få samma volym vatten som i en regndroppe.

Hur ser en vattendroppe ut?

Små regndroppar, med en radie mindre än 1 mm, är klotformade. När de är så små kan vattnets ytspänning stå emot trycket från luften mot droppens undersida när den faller. Då droppen ökar i storlek, exempelvis genom kollision med en annan droppe, ökar fallhastigheten och därmed blir trycket på undersidan större.

Hur lång tid tar det för en regndroppe att nå marken?

Molnbasen en sommardag ligger ofta cirka 1 500 meter över marken, vilket innebär att det tar mellan cirka två och en halv minut till över tolv minuter för en regndroppe att nå marken.

Vad är det som gör att vatten kan bilda droppar?

Dess tillståndsförändring beror helt på temperatur och tryck. När värme appliceras på is ökar dess energi vibrationerna hos vattenmolekylerna inuti den och den börjar smälta. Om denna värme fortsätter kommer partiklarna att separeras så mycket att de blir gas. Vattenånga de är bara små vattendroppar.

När det börjar regna?

Regn förekommer oftast i samband med att två olika luftmassor möts. Själva gränsområdet mellan de båda luftmassorna är det vi brukar definiera som en front. När den varmare luftmassan tvingas upp i höjden och kyls bildas skiktade moln och blir molnen tillräckligt tjocka kan det bli regn.

Hur mycket väger en droppe vatten?

Resultatet fördes in i ett diagram. Med hjälp av vikterna som utlästs på vågen efter var 10:e droppe kan det alltså konstateras att 1 vattendroppe har volymen 1,2mm3. Vatten avdunstar vid rumstemperatur.

Relaterade inlägg: