Hur snabbt växer thuja Brabant?

Hur snabbt växer thuja Brabant?

Hur snabbt växer thuja Brabant?

Thuja Brabant växer yvigt och ca 30-50cm per år, och med rätt förutsättningar kan den växa ännu mera. Dessa thujor växer sig täta, och lämpar sig därför utmärkt som häckväxt, formklippt eller vildvuxen.

Hur många Thuja Brabant per meter?

Antalet thujor per meter beror på hur tät du vill ha häcken från början och vilken storlek du köper: Av plantor som är 1 meter höga kan du plantera 3 thuja brabant per meter, medan 2 per meter är tillräckligt av våra 2 meters plantor.

Hur många Tujaplantor per meter?

Ska du sätta flera tujor per rad är en bra tumregel att sätta tre plantor per meter, men väljer du en större tujasort bör avsåtndet vara glesare, medan du självklart kan sätta mindre varianter tätare.

What is a Thuja Green Giant?

The Thuja Green Giant is actually a cross between two different Thuja varieties: namely, the Standishii and Plicata varieties. The Thuja Standishii is a Thuja variety that’s native to Japan and commonly gets 20 to 35 feet tall. The Thuja Plicata is a variety native to North America that gets 65 to 70 feet tall.

Do Thuja Green Giants need fertilizer?

Generally, Thuja Green Giants don’t need to be fertilized. But you can give your Thujas a boost once or twice a year with a well-balanced, slow release fertilizer, like formula 10-10-10 or 14-14-14. If you choose to fertilize your Thujas, do so in the early spring after the final frost of the season or in the early fall.

How do you prune Thuja Green Giants?

No pruning is required for Thuja Green Giants. They’ll quickly reach their massive heights if left untouched. You can promote wider growth that spreads out into a bushier formation by cutting back around a third of the tree’s central leader. With hand pruners or shears, you can cut and shape your Thujas as desired.

When to plant Thuja Green Giants?

The most suitable time to plant Thuja Green Giants is in the spring. Planting at this time allows the trees to establish their roots and stabilize themselves before cold weather sets in. However, this hardy evergreen species may survive being planted almost any time that it isn’t freezing outside.

Relaterade inlägg: