Hur snabbt växer Dracena?

Hur snabbt växer Dracena?

Hur snabbt växer Dracena?

Även om växten växer långsamt så kan du förvänta dig att den kommer växa i höjd. Räkna med att den kan bli mer än en meter hög, därför kan det vara bra att planera in det när du köper en Dracena. Plantera växten i väldränerad jord, speciellt om du skulle placera den utomhus.

Hur ofta ska man vattna en Dracena?

Vattna Dracaena bara när ovansidan av jorden känns torr. Växten behöver inte mycket vatten, på sommaren lite mer än på vintern. Förhindra att växten står i vatten, detta kan orsaka ruttna rötter.

Varför blommar inte Clivian?

Så får man mönjeliljan att blomma För att aktivera blomanlagen behöver den en period med lite lägre temperatur på hösten. Låt plantan stå ute på en plats skyddad från stark sol under hösten och ställ in den innan det är risk för frost.

What is Dracaena draco?

Dracaena draco is cultivated and widely available as an ornamental tree for parks, gardens, and drought tolerant water conserving sustainable landscape projects. It has gained the Royal Horticultural Society 's Award of Garden Merit.

Is Dracaena easy to take care of?

Dracaena is an adaptable, easy-to-care for house plant that does well indoors or outdoors in partial shade if you live in a subtropical area. Now that you know how easy it is to care for a dracaena plant, and are ready to grow one in your own home, check out our wide selection here.

How tall does a Dracaena grow?

Dracaena genus name Dracaena light Part Sun Sun plant type Houseplant height 1 to 3 feet 3 to 8 feet 8 to 20 feet width 1 to 20 feet ...

How do you repot a dracaena plant?

One solution is to repot dracaena on a regular basis, replacing as much old soil as possible each time. Or make a regular habit of leaching the soil, which means flushing it with water until it runs clear from the bottom of the pot.

Relaterade inlägg: