Vilka konsekvenser skulle smältande havsis och glaciärer kunna få resonera utifrån följande perspektiv?

Vilka konsekvenser skulle smältande havsis och glaciärer kunna få resonera utifrån följande perspektiv?

Vilka konsekvenser skulle smältande havsis och glaciärer kunna få resonera utifrån följande perspektiv?

Om medeltemperaturen på Jorden fortsätter att öka kommer världens glaciärer att smälta alltmer. Detta kan leda främst till två saker av global betydelse. Den ena är att smältvattnet fyller på haven med extra vatten och att havsytan därför stiger. Den andra effekten är att glaciärerna på sikt kommer att bli mindre.

Hur fort kan en glaciär röra sig?

En normal hastighet i Antarktis där det är extremt kallt är så liten som 3 meter per år medan glaciärer i ett varmt område som Nya Zeeland kan röra sig med nästan en meter per dygn, eller drygt 200-300 meter på ett år. Storglaciären på Kebnekaise i Sverige rör sig ungefär 30 meter per år.

Hur snabbt kan en glaciär smälta?

Forskarna visar att glaciären under en period smälte tillbaka 10 meter per dag, alltså flera kilometer om året.

Hur gammal är grönlandsisen?

Forskare har beräknat att Grönlands inlandsis är mellan 400 0 000 år gammal. 7. Grönland var en dansk koloni fram till 1953, när det blev ett eget land.

När kommer isarna att smälta?

De fyra åren med minst is på kontinenten är de fyra senaste – 2015, 2016, 20. Om utvecklingen fortsätter kommer det oundvikliga att ske: I slutet av en sommar någon gång mellan 20 smälter den sista isen bort i Arktis och havet kommer att ligga isfritt.

Hur vattennivån skulle påverkas om nordpolens glaciärer smälte respektive om Sydpolens glaciärer smälte?

Havsnivån påverkas inte av att isen smälterNordpolen. Arktis is är som en isbit som guppar omkring i havet. Däremot är det inte bra att inlandsisen, glaciärerna, på Antarktis (Sydpolen) och Grönland smälter eftersom smältvattnet därifrån ger en direkt påverkan på havsytan.

Relaterade inlägg: