Vad är Sidenvägen och Hansan?

Vad är Sidenvägen och Hansan?

Vad är Sidenvägen och Hansan?

Vad var sidenvägen? Handelsvägen som kryddor och siden fraktades mellan Asien och Europa. Vad var hansan? Handelsförbundet till sjöss kring Östersjön med centrum i Lübeck.

Hur påverkade Hansan utvecklingen i Östersjöområdet?

Hansan hade även kontor i flera andra europeiska städer som London, Brügge, Bergen och Novgorod. Hansan dominerade handeln i Östersjöområdet under lång tid och hade vissa perioder ett starkt politiskt inflytande i Nordeuropa, bland annat i de nordiska länderna (särskilt under 1300-talet och 1400-talet).

Vad var Sidenvägen Vad var Hansan Quizlet?

Vad var sidenvägen, vad var Hansan? Sidenvägen = en handelsväg mellan Europa och Kina. Hansan var ett handelsförbund. Förklara följande begrepp; skrå, gesäll, mästare och ocker.

Vilka spår kan vi se av Hansan i våra städer idag?

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur. Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur påverkade Hansan Sverige?

Under medeltiden var tyska Hansan den ledande ekonomiska och politiska kraften i Nordeuropa. Tyskar fick nyckelpositioner i svensk ekonomi och utvecklade handel, hantverk och industri. De fick stor betydelse för framväxten av många svenska städer – en utveckling som tog fart under 1200-talet.

Vad var folkvandringstiden Quizlet?

Vad var folkvandringstiden. Vilken konsekvenser fick den för samhället i Västeuropa? Fram till 700-talet förflyttade sig olika grupper i Europa med mål att erövra nya områden och skapa nya riken. Det ledde till att romarikets samhällsordning långsamt vittrade bort och den antika kulturen föll i glömska.

Relaterade inlägg: