Hur upplevs schizofreni?

Hur upplevs schizofreni?

Hur upplevs schizofreni?

Schizofreni är en psykossjukdom som innebär att du har återkommande psykoser. Vid en psykos upplever du verkligheten annorlunda, och har vanföreställningar eller hallucinationer. Med tidig behandling och stöd kan du ofta återhämta dig och få en fungerande vardag.

Vilken ålder debuterar schizofreni?

Förekomst. Schizofreni är något vanligare hos män än hos kvinnor, och hos dem bryter den ut några år tidigare (vid knappa 30 års ålder). Sjukdomen kan dock börja vid vilken ålder som helst. Cirka en procent av alla människor insjuknar i schizofreni under sitt liv.

Vad är kortvarig psykos?

En psykos innebär att du upplever verkligheten annorlunda och förändrad. Du har svårt att skilja på vad som är verklighet och vad som är fantasi. Till exempel kan du känna dig förföljd och höra röster som ingen annan i din omgivning hör. Det är viktigt att söka hjälp för dessa besvär tidigt.

Vem får schizofreni?

Varför vissa personer insjuknar i schizofreni är fortfarande oklart. Man vet dock att den största riskfaktorn är ärftlighet. Forskning visar att flera gener bidrar till att öka risken för att insjukna i schizofreni. Förutom generna påverkas risken att insjukna i sjukdomen av olika miljöfaktorer.

Finns det olika grader av schizofreni?

Vid schizofreni drabbas individen även i olika grader av problem att bearbeta och/eller planera händelser och intryck. Detta kan visa sig i svårigheter att ta initiativ, tidsuppfattning, planera, organisera, skapa struktur i vardagen, motivera sig själv, bearbeta information, fördela och behålla uppmärksamhet.

Relaterade inlägg: