Vad innebär de allmänna Hastighetsreglerna?

Vad innebär de allmänna Hastighetsreglerna?

Vad innebär de allmänna Hastighetsreglerna?

Grundregeln för hastigheten (lagtext) Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutses.

Hur fort får man köra i Danmark?

Hastighetsgränser i Danmark 50 km i timmen inne i städer. 80 i timmen på landsväg utanför städer. 80 eller 90 km i timmen på motortrafikleder. 130 km i timmen på motorvägar, gränsen kan dock v eller 110 km i timmen på vissa sträckor.

Vad gäller efter tättbebyggt område?

Tättbebyggt område Oftast är det max 50 km/h. Skylten ska dock alltid kompletteras med en vanlig hastighetsskylt. Sitter det ett förbudsmärke tillsammans med skylten, gäller förbudet inom hela det tättbebyggda området (tills en sluttavla finns uppsatt).

Vad betyder den blåa 30 skylten?

Den fyrkantiga blåvita 30-skylten är ett anvisningsmärke (en typ av upplysningsmärke), rekommenderad lägre hastighet, som anger att vägen/gatan utformats så att det är lämpligt att köra högst 30 km/tim.

Vad räknas som låg hastighet?

Vid halt väglag. Nära bussar (även spårvagn/skolskjuts) som stannats för passagerarnas på- eller avstigning. Nära barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen. Nära kreatur på vägen.

Relaterade inlägg: