Kan man bota osteopeni?

Kan man bota osteopeni?

Kan man bota osteopeni?

Du kan få behandling med läkemedel som stärker skelettet och minskar risken för benbrott om du har benskörhet. Du behöver ofta ta extra D-vitamin eller kalcium i tablettform när du får läkemedel mot benskörhet.

Hur fungerar bisfosfonater?

Bisfosfonater är en grupp läkemedel som minskar nerbrytningen av ben genom att hämma de celler i skelettet som bryter ner benvävnad. Effekten på skelettet finns kvar efter avslutad behandling. Zoledronsyra är en bisfosfonat som du får direkt i blodet som dropp en gång per år.

Hur länge kan man använda prolia?

Hur länge ska behandlingen pågå? – I normalfallet rekommenderas medicinering med veckotablett i fyra till sex år och med zoledronsyra i tre år. Därefter kan ofta ett behandlingsuppehåll i två till fem år göras för att minska risken för atypiska frakturer. Om möjligt följs bentätheten vartannat till vart tredje år.

Vilken medicin är bäst mot benskörhet?

Förstahandsval vid läkemedelsbehandling av osteoporos är bisfosfonater, zoledronsyra för infusion eller alendronat/risedronat peroralt. Effekten av bisfosfonater kvarstår lång tid efter utsättandet.

Kan man sluta med Prolia?

Om du slutar att använda Prolia För att få så stor nytta som möjligt av behandlingen gällande minskad risk för frakturer, är det viktigt att du använder Prolia så länge som läkaren ordinerar det. Avsluta inte behandlingen utan att kontakta din läkare.

Relaterade inlägg: