Vad heter floden som rinner genom Wien?

Vad heter floden som rinner genom Wien?

Vad heter floden som rinner genom Wien?

Floden passerar sedan på sin väg ner till Svarta havet huvudstäderna Wien, Bratislava, Budapest och Belgrad och rinner ut i Svarta havet genom Donaudeltat i Rumänien. Medelvattenföringen före deltat är 6 500 kubikmeter per sekund. Donau har i århundraden varit en viktig internationell vattenväg och är så än idag.

Var ligger floden Niger?

Floden har sin källa uppe på höglandet Fouta Djalon, cirka 800 meter över havet, i Guinea, nära gränsen till Sierra Leone. Den avvattnar Guineas högland och flyter mot nordost där den bildar ett inlandsdelta i Mali. Floden kallas Övre Niger fram till Bamako, Malis huvudstad, och därefter Nedre Niger.

Hur lång är floden Niger?

4 184 kmNiger / Längd

Vilka floder rinner ut i Donau?

DonaudeltatDonau / UtloppDonaudeltat, beläget i Dobrogea, Rumänien och i Odessa oblast, Ukraina, är det största och bäst bevarade floddeltat i Europa, med en yta på 3446 km². Donaudeltat upptogs 1991 på Unescos världsarvslista. Wikipedia

Vilken huvudstad kallas för Donaus drottning?

Bratislava är en praktfull pärla belägen vid Donau och sedan 1992 Slovakiens huvudstad. Den ungerska huvudstaden Budapest ligger på båda sidor om floden Donau. Stadsdelarna Buda och Pest binds samman av åtta broar. Budapest kallas Donaus drottning och Östeuropas Paris.

Vad kallar man en person som kommer från Niger?

Landet har sitt namn efter floden Niger, som flyter genom områdets sydvästra hörn. Invånarna kallas nigerer (sing. och plur.).

Vad heter den största sjön i Afrika?

Victoriasjön eller Viktoriasjön (luganda: Nalubaale; Nyanza på flera språk, förr ibland Ukerewesjön) är den största av Afrikas stora sjöar. Sjön är belägen på en högslätt i den västra delen av östafrikanska gravsänkesystemet på gränsen mellan Tanzania, Uganda och Kenya.

Vilka floder rinner ut i Svarta havet?

Donau är den största av de floder som rinner till Svarta havet. Den är Europas näst största flod (efter Volga), som sträcker sig 2 857 kilometer från källan i tyska Schwarzwald till utloppet i Svarta havet. Förutom Donau rinner Europas tredje och fjärde största floder, Dnepr och Don, ut i Svarta havet.

Vad är huvudstaden i Slovakien?

BratislavaSlovakien / Huvudstad

Relaterade inlägg: