Hur svårt är det att lära sig att spela munspel?

Hur svårt är det att lära sig att spela munspel?

Hur svårt är det att lära sig att spela munspel?

Det är förhållandevis enkelt att lära sig spela munspel. Särskilt diatoniska munspel (den vanligaste sorten med tio hål) krävs mindre att komma igång med än många instrument. Skälet är att samtliga toner som kan fås genom att blåsa in eller dra ut luft passar ihop och det låter aldrig helt falskt.

Vad ska man ha för munspel?

Det första du måste bestämma dig för innan du köper munspel är om du vill ha ett diatoniskt eller kromatiskt munspel. Det diatoniska munspelet är det vanligare av de två och används i blues, pop och rock med mera. Ett kromatiskt munspel används bland annat inom klassisk musik.

Hur håller man i ett munspel?

Att hålla i munspelet Försök kupa händerna runt munspelet så att luften "stoppas" när du blåser. Du kan sedan "öppna" och "stänga" genom att lyfta upp två fingrar eller hela högerhanden, det är bara att prova sig fram och upptäcka vilka tonförändringar som uppstår.

Vad är kromatiskt munspel?

Kromatiskt munspel Genom att trycka på en knapp, som sitter på sidan av munspelet, skjuts klaffen åt sidan och samtliga toner höjs ett halvt steg. Som omtalades tidigare är denna variant inte lika vanlig som den diatoniska, men används till exempel inom klassisk musik.

Vart kommer munspelet ifrån?

Det betyder “sublim röst”. Vårt moderna munspel uppfanns 1821 av den schweiziska klockmakaren Christian Buschmann. Matthias Hohner började tillverka munspelet i stor skala i Tyskland.

Hur man lär sig spela munspel?

Snabbkurs i munspel

  1. Plocka upp ditt munspel.
  2. På ena sidan av munspelet finns en rad med hål. ...
  3. Dra sedan in luft genom hål 4. ...
  4. Håll kvar munnen över hål 4 och blås ut. ...
  5. Dra in luft genom hål 4.
  6. Blås ut genom hål 5 och säg samtidigt t-t-t i munspelet. ...
  7. Spela alla toner du hittills spelat:

Hur man spelar Blinka lilla stjärna på munspel?

Hur du läser tecknen Siffrorna indikerar hålen på munspelet från vänster till höger. Ett plustecken betyder att du ska blåsa och ett minustecken betyder att du ska dra in luft. Om du har ett munspel med 12 eller 16 hål, se melodin Blinka lilla stjärna med kromatiskt munspel.

Hur stämmer man ett munspel?

Hur ofta behöver man stämma ett munspel? Det beror på många olika faktorer som vilka krav du som musiker ställer samt hur mycket munspelet används. Fabriksstämda munspel stämmer nästan aldrig riktigt bra över hela registret, att stämma munspelet ger alltid ett lyft oavsett om det är ett nytt eller gammalt spel.

Kan man skölja ur ett munspel?

Har du ett munspel med plastkropp, så kan du rengöra det under vattenkranen, växla mellan varmt och kallt vatten så lossnar smutsen snabbare. Vänd munspelet så att du har den tjocka ”bakdelen” närmast kranen, så att du inte trycker in smuts emellan stämmorna.

Hur många hål har ett munspel?

Det diatoniska munspelet Det har tio hål, vilket ger den spelande en repertoar av 19 olika toner - två för varje hål, minus en ton som förekommer på två ställen.

Är det lätt att spela munspel?

Det är roligt och lätt att lära sig munspel, men svårare att kunna! Börja med att behärska andningen och hur de speciella ljuden för munspel plockas fram. Blå toner handlar om hur spelaren pressar med tungan mot munspelet så att ljudet ger en glidande effekt.

Hur låter ett munspel?

I munspelsorkestrar är det kromatiska munspelet vanligen solisten. Det kromatiska munspelet har dock sina begränsningar. Det är möjligt att böja toner på kromatiska munspel, men det låter annorlunda än böjda toner på ett diatoniskt och det går alls inte att överblåsa dem om man inte modifierar dem lite.

Hur ligger tonerna på ett munspel?

Kromatiska munspel har vanligen , 14 eller 16 hål. De finns i ett flertal tonarter, men eftersom det kromatiska spelet är anpassat för att kunna spelas i alla tonarter håller sig de flesta till C-spel. På ett tenor-C-spel ligger tonerna som följer (tänk på att b# är samma ton som C, och E# samma ton som F.

Hur gör man rent ett munspel?

Har du ett munspel med plastkropp, så kan du rengöra det under vattenkranen, växla mellan varmt och kallt vatten så lossnar smutsen snabbare. Vänd munspelet så att du har den tjocka ”bakdelen” närmast kranen, så att du inte trycker in smuts emellan stämmorna.

Relaterade inlägg: