Är Keratokonus farligt?

Är Keratokonus farligt?

Är Keratokonus farligt?

Oftast är patienter med keratokonus i övrigt helt friska, men sjukdomen kan ibland vara associerad med allergier och atopisk dermatit, eventuellt på grund av ögongnuggning under barndomen [2, 3], liksom med vissa bindvävssjukdomar som Ehlers–Danlos syndrom och osteogenesis imperfecta [2].

Varför får man Keratokonus?

Keratokonus är en konisk formförändring i hornhinnan. Hornhinnan blir oregelbundet kupigare och tunnare. Orsaken till förändringen kan vara genetisk, en allmän försämring av hornhinnan eller en effekt av en annan sjukdom. Keratokonus debuterar ofta i puberteten men ibland senare, ända upp till 30 års ålder.

Är Keratokonus ärftligt?

Keratokonus drabbar främst unga människor. Det är en ärftlig defekt som får sin manifestation senare i livet (vid tonåren) i visa fall till och med efter 30 års ålder. Keratokonus kan även orsakas av skador, andra ögonsjukdomar samt även av tidigare operationer på hornhinnan.

What is keratoconus?

Keratoconus is the degeneration of the structure of the cornea , which is the clear tissue covering the front of the eye. In this condition, the shape of the cornea slowly changes from the normal round shape to a cone shape. Most people who develop keratoconus start out nearsighted, which tends to become worse over time.

What is the treatment for keratoconus?

Some researchers believe that allergy and eye rubbing may play a role. Treatment for keratoconus depends on the severity of your condition and how quickly the condition is progressing. Mild to moderate keratoconus can be treated with eyeglasses or contact lenses.

What are the complications of keratoconus?

Complications. In some situations, your cornea may swell quickly and cause sudden reduced vision and scarring of the cornea. This is caused by a condition in which the inside lining of your cornea breaks down, allowing fluid to enter the cornea (hydrops). In advanced keratoconus, your cornea may become scarred, particularly where the cone forms.

How is keratoconus diagnosed?

In addition to a complete medical history and eye exam, your eye care professional may perform the following tests to diagnose keratoconus: Corneal topography. This is the most accurate way to diagnose early keratoconus and follow its progression. A computerized image is taken that creates a map of the curve of the cornea.

Relaterade inlägg: