Vem bor i Stora Sundby slott?

Vem bor i Stora Sundby slott?

Vem bor i Stora Sundby slott?

Stora Sundby idag Slottet arrenderades dock ut på livstid till furstinnan Stephanie von Wedel och först efter hennes bortgång 1937 flyttade vi i familjen Klingspor in. Idag bor och driver Mauritz och Ida-Sofia Klingspor Stora Sundby.

Vem äger Skokloster slott?

Skokloster var sedan i familjen Brahes ägo tills dess ätten utslocknade 1930. Då övergick slottet genom arv till familjen von Essen. 1967 köptes Skoklosters slott med de cirka 50 000 inventarierna av svenska staten. Slottet blev ett statligt museum och ingår i dag i myndigheten Statens historiska museer.

När byggdes Stora Sundby slott?

Slottet började att byggas redan på 1400 talet och är ombyggt och påbyggt i etapper. Slottet fick sitt nuvarande utseende 1848 med fyra stora torn symboliserande årstiderna, 12 små torn för månaderna, 52 rum för veckorna och 365 fönster för dagarna. Slottet används idag som privatbostad.

När byggdes Skokloster slott?

1654Skoklosters slott / Byggstart

Vem bor på Kungliga slottet?

Välkommen till ett av Europas största och mest levande slott. Slottet är H.M. Konungens officiella residens och väsentliga delar av monarkins representation äger rum här, samtidigt som stora delar av slottet är öppet året om. Slottet är arbetsplats för Kungaparet och de ämbeten som ingår i Kungl. Hovstaterna.

Hur många invånare har Skokloster?

I dag har Skokloster en befolkning om ca 2500 personer och de flesta pendlar långt för att komma till sina arbeten i Stockholm och Uppsala.

Relaterade inlägg: