Vad är WiFi 5 och 6?

Vad är WiFi 5 och 6?

Vad är WiFi 5 och 6?

WiFi 6 erbjuder hastigheter upp till 9.6 Gbps (6.9 Gbps för WiFi 5). WiFi 6 har kapacitet för 4 gånger så många anslutna enheter som WiFi 5. WiFi 6 har 40% ökning i genomströmning. WiFi 6 gör att batterierna i dina mobila enheter räcker upp till 7 gånger längre.

Vilka telefoner har WiFi 6?

Vilka tv har WiFi 6?

När kommer routers med wifi 6E?

Vad är wifi 6E?

Relaterade inlägg: