Var kommer namnet Salem ifrån?

Var kommer namnet Salem ifrån?

Var kommer namnet Salem ifrån?

En blandning av Södermanland och Stor-Stockholm Det nuvarande namnet Salem är först känt 1556, men började användas allmänt först under 1600-talet. Namnet torde vara inspirerat av bibelns Salem.

När blev Salem egen kommun?

I kommunen inrättades 29 januari 1915 Rönninge municipalsamhälle som upplöstes med utgången av 1957. Kommunreformen 1952 påverkade inte Salems kommun, som kvarstod som egen kommun fram till 1974, då den genom sammanläggning blev en del av Botkyrka kommun som sedan utbröts 1983 och bildade Salems kommun.

Vad är Salem känt för?

Det nuvarande namnet Salem är känt sedan 1556, men började användas allmänt först under 1600-talet. Namnet torde vara inspirerat av bibelns Salem. I samband med planeringen för Norsborgs vattenverk med tillhörande vattentäkter köpte Stockholms stad 1899 det dittills största markområdet utanför tullarna.

När bildades Salem?

För drygt 700 år sedan, 1283, omnämns sockennamnet Slaem för första gången i ett brev från kung Magnus Ladulås. Senare ändrades namnet till Slem, men ingen av dessa former av namnet klingar kanske så vackert. Det nuvarande namnet Salem är först känt 1556, men började användas allmänt först under 1600-talet.

När byggdes Rönninge skola?

Rönninge Skola togs i bruk 1906 och har just genomgått en omfattande ombyggnad. Rönninge Centralhus, vid torget, har under åren rymt många rörelser bl a post-, telegraf- och telefonstation, bank, sybehörsaffär, samt kött- och charkuteriaffär, Idag är det present- och blomsteraffär.

Relaterade inlägg: