Är Elsparkcykel ett fordon?

Är Elsparkcykel ett fordon?

Är Elsparkcykel ett fordon?

Skulle du köra en elsparkcykel med högre hastighet eller starkare motor så klassas elsparkcykeln inte längre som cykel utan troligen något annat fordon och då kan det räknas som olovlig körning om man inte har rätt behörighet för fordonet. Det finns många företag som erbjuder elsparkcyklar att hyra.

Vad är kontinuerlig märkeffekt?

Elmotorn kopplas in när trycket på tramporna ökar, till exempel för att göra det lättare att trampa i uppförsbackar och i stark motvind. Motorn får endast förstärka kraften från tramporna och får inte ge något krafttillskott vid hastigheter över 25 km/tim. Motorns kontinuerliga märkeffekt får vara högst 250 watt.

Vad räknas elsparkcykel som?

En elsparkcykel klassas som en cykel förutsatt att den inte går fortare än 20 km/tim. Överstiger fordonet 20 km/tim gäller helt andra regler (se länken till Transportstyrelsen nedan). Det är inte tillåtet att skjutsa på elsparkcykeln. Barn under 15 år måste bära hjälm.

Är Fatbike lagligt?

Får man köra fatbike eller elmoped på cykelbana? Man får inte köra fatbike eller elmoped som går över 25 km/h och/eller har motoreffekt över 1000 Watt, på cykelbana. Om fordonet kör max 25 km/h får man det OM motorn är på max 1000 Watt och godkänd enligt EU reglerna.

Är Voi lagliga?

Så funkar Voi Brukarna godkänner såväl villkor som accepterar regler för hur fordonen får användas. Exempelvis står det att de ska köras på cykelbanor.

Relaterade inlägg: