Vad är skillnaden mellan FiberKoax och FiberLAN?

Vad är skillnaden mellan FiberKoax och FiberLAN?

Vad är skillnaden mellan FiberKoax och FiberLAN?

Vi pratar ofta om benämningarna FiberKoax och FiberLAN på våra supportsidor. Skillnaden mellan en FiberKoax- och en FiberLAN-adress är typen av anslutning till bostaden.

Vad är FiberKoax?

Tele2 (tidigare Com Hem) använder ibland termen "FiberKoax" för att skilja mellan bredband via koaxialkabel och fiber (som då kallas "FiberLAN").

Måste man ha en Mediaomvandlare?

Så länge du bara ska ha bredband i din lägenhet behöver du inte ha en mediaomvandlare. Du behöver dock ha en mediaomvandlare om du har en TV-tjänst eller flera olika tjänster. Vid en beställning av en TV-tjänst så ska det skickas en mediaomvandlare per automatik.

Vad menas med koaxial?

Med koaxial avses att geometriska objekt delar samma axel.

Vad var det Fördelen med att använda koaxialkabel när det gäller att ett visst antal få plats i samma kabel?

Koaxialkablar används för att överföra radiofrekventa signaler, eftersom signalerna överförs som elektromagnetiska fält i isolatorn mellan mittledare och skärm. Kabelns uppbyggnad ger en god skärmning vilket innebär att det mesta av signalen stannar i kabeln och inte stör eller störs av annan elektronik.

Vad är tre hål i väggen?

Tre hål i väggen (s.k. "Com Hem-uttag") Com Hems gamla kabel-tv-uttag kallas ofta "Tre hål i väggen", vilket syftar på uttagets utseende (de tre hålen) och de olika tjänster som levereras via uttagen. De tre olika hålen är: Data - här kopplar man in sin router med koaxialkabel för att kunna få bredband.

Vad innebär koaxial?

Med koaxial avses att geometriska objekt delar samma axel.

Är Mediaomvandlare och router samma sak?

Till skillnad från en router är en mediaomvandlare är helt osynlig för alla på nätverket och översätter endast signaler.

What is an Ethernet over Coax connection?

Ethernet over coax is a point-to-point wired connection that creates a direct connection to your existing coax wiring.

What is Ethernet over Coax (MoCA)?

If your home has been wired for Cable TV service, then you have coax in the walls. Ethernet over Coax, or MoCA, uses existing coaxial TV wiring that is already in your home as an in-home backbone to extend Ethernet or wireless network to more corners of the home.

How do I connect my TV to Ethernet over Coax?

You connect one adapter to your modem/router and the second to your media player near a coaxial port. In some cases, your broadband router may already support Ethernet over Coax – in which case you only need an adapter at the far end.

Relaterade inlägg: