Vad är sant om körning på motorväg?

Vad är sant om körning på motorväg?

Vad är sant om körning på motorväg?

Fordon får inte färdas med högre hastighet än 110 km/h. På många vägar utmärkes hastigheten med variabla hastighetsskyltar som visar varierande högsta tillåtna hastighet med hänsyn till trafikintensitet, väglag och väderlek. Vid goda förhållanden kan den högsta hastigheten vara 120 km/h.

Är det lagligt att byta däck på motorväg?

Du kan stanna på motorvägens vägren för att byta däcket. Glöm inte att sätta ut varningstriangeln. Om däcket sakta släpper ut luft är det naturligtvis bättre att ta av vid avfarten och där stanna på lämpligt ställe.

Får man bromsa på motorväg?

När du är på avfarten kan du börja bromsa. Har du någon tätt bakom dig så bromsa lite lätt i början. Är det ingen trafik bakom dig så kan du bromsa lätt redan innan avfarten om det behövs. Använd sunt förnuft.

Vem har företräde på motorväg?

Om man kör in på en motorväg eller motortrafikled där accelerationsfält saknas, har man väjningsplikt mot fordon på motorvägen/motortrafikleden. Väjningsplikten gäller dock inte när man kommer in på motorvägen/motortrafikleden utan att byta körfält.

Vilka risker är förknippade med färd på motorväg?

Risker med motorvägar

  • Fartblindhet vid avfart.
  • Seriekrockar på grund av för korta avstånd.
  • Enformigheten i körningen kan leda till en singelolycka.
  • Risken för vattenplaning ökar ju högre farten är.

Vad gäller för Påfarts och Avfartsvägar till motorvägar?

Kör in på en motorväg/motortrafikled och träna på påfart. Ligg kvar i höger körfält och håll uppsikt efter vägmärken för avfart. Ta nästa avfart och träna på avfart. Kör direkt upp igen på motorvägen/motortrafikleden igen och upprepa denna övning.

Relaterade inlägg: