Får man köra 70 på motorväg?

Får man köra 70 på motorväg?

Får man köra 70 på motorväg?

Det finns ingen undre hastighetsgräns för fordon som är tillåtna på motorväg, men det finns en tydlig regel i trafikförordningen som säger följande: 'En förare får inte utan giltigt skäl köra med överdrivet låg hastighet,plötsligt bromsa eller på något annat sätt hindra andra förares körning.

Hur snabbt får man köra på motorväg?

I dag är den högsta tillåtna hastigheten på våra motorvägar 120 km/timme.

Får man köra långsammare än 40 på motortrafikled?

Trafikregler motortrafikled Vid körning på motortrafikleden gäller följande: 1. Endast trafik med motorfordon eller motorfordon med tillkopplat fordon som är konstruerade och får framföras med en hastighet av minst 40 km/h får förekomma dock inte mopeder klass I. 2.

Hur många 120-vägar finns i Sverige?

I Sverige finns omkring 140 mil motorväg. Åke Larsson som leder Vägverkets utredning räknar med att högst 15-20 mil av dessa blir 120-vägar.

Får man köra om på insidan på motorväg?

Det är bara tillåtet att köra om till höger om det finns skyltar som visar olika färdriktning och omkörning sker under eller efter körfältens vägvisare.

Relaterade inlägg: