Vad är en Lufttork lastbil?

Vad är en Lufttork lastbil?

Vad är en Lufttork lastbil?

Lufttorken släpper ut vatten automatiskt, vatten som annars skulle hamna i primärtanken. Det är det man hör när lastbilen "nyser". Man drar i luftnipplarna under säkerhetskontrollen när man har fått upp lufttrycket.

Hur fungerar bromsarna på en lastbil?

lastbilar styrs bromsarna av tryckluft. Lastbilens motor driver en kompressor som producerar luften och en tryckregulator kopplar på och av kompressorn. Man kan dela in lastbilens bromssystem i två olika delar.

Vad händer Hur känns det i pedalen om bromsskivan blir skev?

Jag vet att det är någon, för det bromsar ojämnt och pulserar i pedalen. Det hörs också ljudligt att det bromsar ojämnt. Det vanligaste är väl att man får skeva skivor fram, då största bromsverkan ligger på framhjulen.

Vad menas med att en broms justeras och vad innebär det att justeringen är automatisk?

Hur långt in stången går vid bromsning bestäms enbart av bromsarnas justering, dvs när bromsbackarna tar emot i bromstrummorna. För att det skall gå lugnt finns en oljedämpare, som bromsar hastigheten på stången. Bromsarna är av enkel typ med bromstrumma.

Vilken uppgift har kompressorn i ett pneumatiskt bromssystem?

Pneumatiska bromssystem använder tryckluft för att ansätta bromsarna och används bl. a. i lastbilar. På grund av luftens kompressibilitet blir det en tidsfördröjning från det att bromspedalen trycks ned till det att önskad bromsverkan uppnås.

Vad är en avgasbroms och hur fungerar den?

Avgasbromsen i sin enklaste form fungerar genom att ett spjäll vid turboaggregatet nästan stängs helt och skapar ett övertryck i avgasgrenröret. Detta gör det tungt för motorns kolvar att vid gasväxling pressa ut luften ur cylindern, förbi avgasventilerna.

Relaterade inlägg: