Hur lång tid tar det att chippa en bil?

Hur lång tid tar det att chippa en bil?

Hur lång tid tar det att chippa en bil?

Normalt brukar det ta mellan 2-4h beroende på bil. I vissa fall kan det ta längre tid. Dessutom är kvalité väldigt viktig för oss, vi låter det ta den tid det behövs för att bli perfekt!

Kan man se om en bil är optimerad?

Våra vana optimeringsrepresentanter runtom i landet kan både avgöra om motorstyrenheten blivit öppnad eller ej, och om så är fallet, om den är optimerad eller ej genom att skicka in dess nuvarande mjukvara till oss centralt för analys. Först gör vi en fordonsdiagnos på bilen för att se så den inte ger några felkoder.

Hur fungerar en bil?

Bränsle och luft blandas ihop till en gas som förs in i cylindrarna, blandningen antänds sen och det tryck som då uppstår pressar ner kolvarna. Kraften från kolvarna överförs till vevaxeln via vevstakar som löper genom hela motorn – och får den att rotera.

Hur mycket kostar det att chippa en bil?

2 750 kr för din chiptrimming.

Vad är sant om bilarnas avgaser?

En katalysator renar bilens avgaser så att mindre av de hälsoskadliga ämnena släpps ut. Mellan 80-95% av de skadliga ämnena omvandlas till koldioxid och vatten. För att katalysatorn ska fungera så behöver den nå sin arbetstemperatur, 400-600 °C. Detta leder till att utsläppen ökar om katalysatorn är kall.

Vad kostar steg 1 optimering?

Vi kan med motoroptimering erbjuda mer än bara effektökning.
TjänstPristillägg vid optimeringPris utan optimering
Start-/Stopsystem-off1.900 kr3.900 kr
Växellådsoptimering Steg 14.900 kr5.900 kr
Växellådsoptimering Steg 25.900 kr6.900 kr
Växellådsoptimering Steg 39.900 kr11.900 kr

Varför Motoroptimera?

Det är det motoroptimering (kallas ibland även för Trimchip/Chiptrim) handlar om, att koppla upp sig mot just din bils dator för att se hur mjukvaran kan optimeras. Syftet med optimeringen är att öka effekten på rätt sätt, t. ex. genom lägre bränsleförbrukning, ökad körglädje och snabbare acceleration.

Relaterade inlägg: