Hur går Polistesterna till?

Hur går Polistesterna till?

Hur går Polistesterna till?

Syftet med prövningen är att kontrollera att du har förutsättningar att klara polisutbildningen och att arbeta som polis. Testerna utgår från de krav som polisen har fastställt och som ställs under polisutbildningen och i arbetet som polis.

Hur ser polisens begåvningstest ut?

Begåvningstestet är ett av flera test som den sökande måste få godkänt på för att kunna påbörja polisutbildningen. Den som genomför testet kan få 1-9 poäng på den så kallade Stanine-skalan. Ett resultat på mellan 3 och 6 Staninepoäng indikerar att den sökande har en normalbegåvning.

Hur många gånger kan man söka till polisutbildningen?

Eftersom antagningsprocessen är kontinuerlig, det vill säga att ansökan är öppen året om, så behövs spärrtider för att begränsa hur många gånger det går att söka under en viss tidsperiod.

Vad ska man plugga för att bli utredare?

De flesta utredare/kvalificerade handläggare har högskoleutbildning. Inriktningen varierar och ofta är utredaren specialist inom ett område, exempelvis naturvård, samhällsplanering, sociologi, statsvetenskap eller nationalekonomi och har därför också en utbildning inom sitt specialområde.

När kan man ringa 114 114?

När ska jag ringa 112 och när ska jag ringa 114 14? Vid pågående brott och vid fara för liv, hälsa och egendom ska du ringa 112. Vid andra ärenden där du behöver kontakt, information eller vill göra en anmälan, ring 114 14.

Relaterade inlägg: