Kan halm självantända?

Kan halm självantända?

Kan halm självantända?

Ett antal av bränderna inom lantbruket börjar i de utrymmen där hö, halm, spannmål, spån eller flis lagras. En del av dessa bränder orsakas av självantändning.

Kan gräsklipp självantända?

– Klippt blött gräs börjar till slut alstra värme och kan självantända.

Kan flis självantända?

Vid lagring av flisat skogsbränsle bildas värme som kan leda till självantändning. Ett flertal studier visar att lagring av flis kan leda till höga substans- och energiförluster – högre än vid lagring av icke sönderdelat material.

Vilket ämne släcker eld?

Koldioxidsläckare/Kolsyresläckare (B-släckare) Koldioxid är ett gasformigt släckmedel som innehåller koldioxid i vätskefas. Den tränger bort luften och kväver branden. Koldioxid fungerar för brand i vätskor såsom olja och lämpar sig därför bra i restaurangkök (alternativt ska en fettbrandsläckare väljas).

Kan grönt gräs brinna?

– Man ser som gröna fläckar runt husen, säger skogsbrandforskaren Anders Granström. Flygbilder visade att de hus som klarade sig var omgivna av gröna fläckar som inte brunnit, konstaterar han. Förklaringen är att kortklippt gräs inte brinner så bra och att skogsbranden därför stannat vid kanten av gräsmattan.

Kan gödsel börja brinna?

Att det blir varmt i en gödselstack är helt normalt, eftersom det i en naturlig process bildas värme när gödsel bryts ner. Däremot finns risken för självantändning och det har hänt att riktiga lågor blossat upp från gödselhögen. För att släcka elden kan hela stacken behöva grävas ut och släckas mellan alla lager.

Varför ska gödsel brinna?

Då utvecklas värme. Det är det man utnyttjar i en varmbänk genom att i botten lägga ett halvmeter tjockt lager med färsk hästdynga men för att det ska fungera måste man sätta till halm. Värmebildningen har man kallat för att gödseln "brinner". När gödseln svalnat kan man säga att det är brunnen gödsel.

Relaterade inlägg: