Vilka namn fick ingen 2021?

Vilka namn fick ingen 2021?

Vilka namn fick ingen 2021?

Här är fem namn som ingen bebis fick 2021....Till exempel kan man konstatera att några namn som fortfarande var populära – men som tappade många placeringar inom topp 100-listan 2021 var dessa:

 • Ronja.
 • Isabelle.
 • Alicia.
 • Elin.
 • Cornelia.
 • Vincent.
 • Oscar.
 • Alexander.

Hur många fick namn 2021?

Om varje unik stavning av alla namn räknas, gavs 6 971 olika namn till 55 685 flickor under 2021. Fler pojkar än flickor blev namngivna, 58 132 stycken, men namnvariationerna var färre, 6 623 stycken. Det finns många unika namn och stavningar av namn.

Vilka namn får man inte heta?

Enligt personnamnlagen i Sverige får inget namn som kan väcka anstöt, kan antas leda till obehag för den som ska bära namnet eller av någon annan anledning är olämpligt som förnamn godkännas....Inte godkända namn i Sverige:

 • Wasp.
 • Tottenhamn.
 • Alkis.
 • Pilsner.
 • Prinsessan.
 • Tomhet.
 • Skrot.
 • Think.

Hur många heter Wilma i Sverige 2021?

2021 föddes 444 barn som fick tilltalsnamnet Wilma. Namnet var ett av de mest populära detta år och hamnade på plats 18 på Namntoppen, listan över de vanligaste tilltalsnamnen på nyfödda under det gågna året. Diagrammet ovan visar antal nyfödda barn som har fått tilltalsnamnet Wilma uppdelat per år och kön.

Hur många döptes till Göran 2021?

Hur många nyfödda barn får namnet Göran? 2021 föddes 0 (eller 1) barn som fick tilltalsnamnet Göran.

Vad är världens populäraste namn?

Alice och Noah populäraste namnen
Plats 2020Plats (2019)Pojknamn
1(1)Noah
2(4)William
3( 11)Hugo
4(3)Lucas

Relaterade inlägg: