Är Frankrike en stormakt?

Är Frankrike en stormakt?

Är Frankrike en stormakt?

Av de västeuropeiska staterna var det Frankrike som hade de bästa förutsättningarna att bli en dominerande stormakt, åtminstone på ytan. Frankrike hade en sammanhängande landmassa, en stor och relativt sammanhållen befolkning, kust både vid Medelhavet och Atlanten.

Hur styrdes Frankrike under 1700-talet?

Franska kungar lade efter hand nya områden under sig och en centralstyrd stat utvecklades. I början av 1700-talet var landet det mest inflytelserika i Europa. Revolutionen i slutet av århundradet följdes av Napoleons auktoritära styre och fortsatt centralisering.

Vad hette Frankrike förut?

Vilka av faktorerna nedan är avgörande i 1780 talets kris i Frankrike?

Vad är det för religion i Italien?

Relaterade inlägg: