Vad betyder Fluorescence?

Vad betyder Fluorescence?

Vad betyder Fluorescence?

fluorescens [-ʃɛʹns eller -sɛʹns] (engelska fluorescence, av fluorit), utsändande av ljus från materia som har absorberat ljus eller annan elektromagnetisk strålning, en form av luminiscens.

Vad menas med luminiscens?

Luminiscens, kallt ljus, ljusutveckling från kroppar med låg temperatur till skillnad från värmestrålning, eller elektromagnetisk strålning vid höga temperaturer. Fenomenet uppträder i material, organismer och ämnens fasförändringar med den gemensamma egenskapen att sända ut (emittera) ljus vid låga temperaturer.

Vad menas med oskärpa när vi observerar en fysikalisk storhet?

För en partikels energi är oskärpan beroende av hur länge energitillståndet varar. Ju kortare observationstiden är, desto större blir oskärpan i energin. Detta möjliggör tunneleffekten. Under en kort tid kan en partikel bryta mot energilagen.

What is the cause of fluorescence in minerals?

Fluorescence in minerals is caused by a wide range of activators. In some cases, the concentration of the activator must be restricted to below a certain level, to prevent quenching of the fluorescent emission. Furthermore, the mineral must be free of impurities such as iron or copper, to prevent quenching of possible fluorescence.

What does fluorescence mean in medical terms?

medical Definition of fluorescence. : luminescence that is caused by the absorption of radiation at one wavelength followed by nearly immediate reradiation usually at a different wavelength and that ceases almost immediately when the incident radiation stops; also : the radiation emitted.

What is an example of fluorescence in the ocean?

Another, well-studied example of fluorescence in the ocean is the hydrozoan Aequorea victoria. This jellyfish lives in the photic zone off the west coast of North America and was identified as a carrier of green fluorescent protein (GFP) by Osamu Shimomura.

What is intrinsic fluorescence or autofluorescence?

Some proteins or small molecules in cells are naturally fluorescent, which is called intrinsic fluorescence or autofluorescence (such as NADH, tryptophan or endogenous chlorophyll, phycoerythrin or green fluorescent protein ).

Relaterade inlägg: