Hur smutsig är floden Ganges?

Hur smutsig är floden Ganges?

Hur smutsig är floden Ganges?

Ganges är en av världens mest förorenade floder och floderna i Indien har blivit allt smutsigare i takt med den ekonomiska tillväxten. Mycket av städernas och industriernas avloppsvatten, gödslet och bekämpningsmedlen från jordbruket rinner orenat rätt ut i floderna.

Hur förorenad är Ganges?

En av världens mest förorenade floder I stället ruttnar de i vattnet och sprider sjukdomar. Myndigheterna har meddelat att kropparna begravs genast då förundersökningen är klar så att sjukdomar inte ska sprida sig. Floden Ganges är i dag mycket svårt förorenad av industriavfall, bekämpningsmedel och avloppsvatten.

Vilken gud badade i floden Ganges?

Ganga är i hinduisk, indisk mytologi Ganges skyddsgudinna.

Vad heter benares idag?

Staden har många namn. Länge var den mer känd som Benares, eller Banaras. Det namnets ursprung är inte helt klarlagt, men en Raja Benar kan ha givit upphov till det, eller så är det helt enkelt en omskrivning av Varanasi.

Hur kan Ganges vara både förorenad och ren samtidigt?

En stor del av de föroreningar som finns idag i Ganges beror på att industrierna inte renar sitt vatten innan det släpps ut i Ganges. Det har gjort att det i stort är helt okontrollerade utsläpp av giftigt avfall från den växande industrin och det har gjort att 70 procent av Indiens ytvatten är förorenat.

Relaterade inlägg: