Vad betyder linjerna på en fotbollsplan?

Vad betyder linjerna på en fotbollsplan?

Vad betyder linjerna på en fotbollsplan?

De längre linjerna kallas sidlinje och de kortare kort- eller mållinje. Mitt på planen dras också en mittlinje på vars mitt en mittpunkt markeras. Runt mittpunkten ritas en cirkel med radien 9,15 meter för att säkerställa att motståndarna befinner sig på rätt avstånd vid avspark. Vid varje hörn fastsätts en hörnflagga.

Vad är måtten på en handbollsplan?

1:1 Spelplanen (figur 1) är en rektangel med en längd av 40 meter och en bredd av 20 meter. Den innehåller två målgårdar (regel 1:4 och regel 6) och ett spelfält. Långsidorna kallas sidlinjer, kortsidorna mållinje (mellan stolparna) och yttre mållinje (på båda sidor om målet).

Hur stort är ett straffområde i fotboll?

Ett straffområde markeras i varje ände av spelplanen enligt följande: Två linjer dras i rät vinkel mot mållinjen, 16,5 m från insidan av varje mål- stolpe. Dessa linjer sträcker sig 16,5 m in på spelplanen och sammanbinds Page 9 8 med en linje parallell med mållinjen.

Hur ser en handbollsplan ut?

Målet som ska vara fastsatt i golvet står mitt på mållinjen. De invändiga måtten är 2 meter högt och 3 meter brett. Det finns undantag, se Måttboken. En handbollsplan som även ska användas för tävlingar ska ha måtten A 23 meters bredd, B 20 meter, C 44 meters längd och D 40 meters längd.

Hur högt är ett handbolls mål?

Målet är invändigt två (2) meter högt och tre (3) meter brett. Målstolparna är fast förenade med en tvärribba och deras bakkant ska sammanfalla med mållinjens baksida. Målstolpar och tvärribba ska vara kvadratiska (8 cm).

Vad är målområdet till för?

Målområdena återspeglar hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga faktorer som påverkar hälsotillståndet.

Relaterade inlägg: