Hur mycket tvättmedel behövs till en full tvättmaskin?

Hur mycket tvättmedel behövs till en full tvättmaskin?

Hur mycket tvättmedel behövs till en full tvättmaskin?

I allmänhet behöver du 35 ml flytande tvättmedel för en normalt smutsad tvätt om du har medelhårt vatten.

Hur mycket kan man ladda en tvättmaskin?

En bra tumregel är att du för ett normalt bomullsprogram bör fylla trumman till cirka 80 %, utan att trycka ihop tvätten för mycket.

Hur mycket kan man köra i en tvättmaskin?

Olika tvättmaskiner drar olika mycket och det kan variera. Nyare modeller drar mindre el än gammal- såklart. Det man brukar säga är att en tvättmaskin drar mellan 1 kw - 2 kwh beroende på vilken tvättmaskin man har.

Hur doserar man Pulvertvättmedel?

Vid lätt smutsad tvätt kan doseringen minskas något (10-20 ml) och vid hårdare smutsad tvätt kan doseringen behöva ökas med 20-30 ml.

Hur mycket pulver ska man ha i tvättmaskinen?

När du använder tvättpulver eller flytande tvättmedel kan du använda ett decilitermått att dosera med, vilket gör det enklare att anpassa mängden inför varje tvätt. Vill du ha hjälp med mängden tvättmedel har vissa tvättmaskiner så kallad autodosering som anpassar mängden tvättmedel efter mängden smutstvätt.

Hur många tvättar klarar en tvättmaskin?

Beroende på hur många ni är i hushållet och hur ofta ni tvättar har naturligtvis betydelse för vilken maskin som passar dig bäst. De flesta tvättmaskiner rymmer idag 7-8 kg torr tvätt, vilket är väldigt mycket. Som exempel så motsvarar 7 kg tvätt ca 65 st. t-shirts.

Hur tung är en tvättmaskin?

En tvättmaskin väger i genomsnitt mellan 65 och 80 kilo.

Vad händer om du Underdoserar tvättmedel?

Det är varken bra att över- eller underdosera. En för hög dosering är inte bara påfrestande för naturen utan det sliter även på kläderna. Dessutom blir inte kläderna renare av en högre mängd tvättmedel än rekommenderat. Däremot kan det bli rester av tvättmedlet kvar i kläderna efter tvätt.

Relaterade inlägg: