Vad menas med eller?

Vad menas med eller?

||-tecken markerar att böjningsändelse följer. Ändelserna ska läggas direkt till uppslagsordet: ”ring … || ‑en; -ar” ska uttydas: ”(en) ring bestämd form singularis ringen, obestämd form pluralis ringar”. Om uppslagsordet ändrar form vid en viss böjning, skrivs hela ordet eller åtminstone stammen om, t.

Läs mer
Vilka problem kan uppstå om man har dyslexi?

Vilka problem kan uppstå om man har dyslexi?

Enligt den fonologiska förklaringsmodellen beror dyslexi på hjärnans förmåga att bearbeta språket fonologiskt. Det vill säga förmågan att uppfatta språkets ljudmässiga uppbyggnad. Problemen beror inte på nedsatt hörsel utan på hur hjärnan upp- fattar och behandlar språket.

Läs mer
Hur länge kan man bromsa cancer?

Hur länge kan man bromsa cancer?

En patient med kronisk cancer kan behöva vård under många år. Det kan vara svårt att förbinda sig till vården om behandlingarna ger många biverkningar eller på annat sätt försvårar livet. Därför är det viktigt att regelbundet kartlägga hur patienten mår, så att de problem som behandlingarna orsakar kan åtgärdas.

Läs mer
Vad betyder det att man är kall?

Vad betyder det att man är kall?

kall i ordbok från 1870 Betydelse: Som har ingen eller en mycket låg grad af värme. Betydelse: Värf, hvartill någon af försynen blifvit kallad: embete, tjenst, befattning, yrke. Kall, är äfven liktydigt med Pastorsembete.

Läs mer
Vilket värde tas upp för den anställde som bostadsförmån?

Vilket värde tas upp för den anställde som bostadsförmån?

Permanentbostaden värderas till marknadsvärdet Värdet av bostadsförmånen ska därför beräknas enligt huvudregeln till marknadsvärdet (11 kap. 1 § IL och 61 kap. 2 § IL). Detta innebär att förmånen ska värderas till vad det normalt hade kostat för den anställde att själv hyra bostaden utan arbetsgivarens medverkan.

Läs mer
Vad menas med punktform?

Vad menas med punktform?

Punktlista, även punktuppställning, är ett sätt att förtydliga skriven text. Den innebär att texten – istället för att löpa i hela rader, med mening på mening – delas upp i mindre stycken. Stycken inleds för tydlighets skull i regel av en listpunkt eller liknande markering (tankstreck eller asterisk).

Läs mer
Vad är en minoritetsägare?

Vad är en minoritetsägare?

Aktieägare som äger 10 % eller mer (men mindre än 50%) i ett bolag kallas för minoritetsdelägare. Enligt Aktiebolagslagen (ABL) har du som minoritetsägare vissa rättigheter. Lagstiftningen avseende minoritetsdelägare har kommit till för att skydda aktieägare med ett mindre innehav.

Läs mer
När gäller inte Paketreselagen?

När gäller inte Paketreselagen?

Om resan anordnas utan vinstsyfte, tillfälligt och för en avgränsad grupp omfattas den inte av paketreselagen. Det gäller till exempel när en idrottsförening vid ett tillfälle anordnar en resa till ett träningsläger för sina medlemmar och avgiften för resan endast täcker föreningens kostnader för resan.

Läs mer
När skriver man dem och de?

När skriver man dem och de?

I formella texter bör du använda de eller dem som personligt pronomen i tredje person plural eftersom dom anses vara talspråkligt. I vardagligare texter eller talspråksnära texter kan dom fungera. Se dock till att du väljer rätt mellan de eller dem. De är subjektsformen: De gick hem till henne.

Läs mer
Är det bra att springa 5 km på 30 min?

Är det bra att springa 5 km på 30 min?

De senaste åren har du antagligen tittat mer på sport än utövat någon själv och kanske har du gått upp en del i vikt. Men du har starka ambitioner och vill gärna pressa dig ned under 30 min. på 5 km. Du vill gärna komma i gång och springa, träna mer strukturerat och komma ut mycket oftare i motionsspåret än du gör nu.

Läs mer
Vilka schampo är Sulfatfria?

Vilka schampo är Sulfatfria?

Våra topp 5 sulfatfria schampon & balsamKérastase Aura Botanica Bain Micellaire Shampoo. Denna duo passar perfekt för den med fint, tunt hår. ... Aveda Dry Remedy Shampoo & Conditioner. ... Biolage R.A.W. ... Grow Gorgeous Intense Shampoo & Conditioner.

Läs mer
Varför ökar övervikten?

Varför ökar övervikten?

Övervikt och fetma är också vanligare bland personer med kort utbildning och bland äldre. Fetman ökar i samhället huvudsakligen som en följd av förändringar i livsmiljön som har lett till en obalans mellan energiintag och energiförbrukning.

Läs mer
Hur tidigt kan man se tecken på adhd?

Hur tidigt kan man se tecken på adhd?

Tidigast från 4 till 6 års ålder brukar man kunna ställa diagnosen. Utredningen ska också belysa hur barnet fungerar i vardagen och lyfta fram både styrkor och svagheter. Om barnet har tillkommande problem är det viktigt att uppmärksamma dem också.

Läs mer
När räknas man som företagare?

När räknas man som företagare?

En näringsverksamhet är en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Det innebär att verksamheten ska kännetecknas av varaktighet, självständighet och vinstsyfte. Om något av dessa villkor inte uppfylls är det oftast fråga om inkomst av tjänst från uppdragsgivare eller hobbyverksamhet.

Läs mer
Vad kan vara typiska tecken på alkoholism?

Vad kan vara typiska tecken på alkoholism?

Du som är beroende av alkohol kan känna igen dig i följande påståenden:Du känner ett starkt begär efter alkohol.Du har svårt att sluta dricka när du har börjat.Du har misslyckats med att minska drickandet.Du ger drickandet en central roll, ofta på bekostnad av annat som du tycker är viktigt.

Läs mer