Hur lång garanti har Volkswagen?

Hur lång garanti har Volkswagen?

Hur lång garanti har Volkswagen?

Nybilsgaranti: gäller från köpdagen till 2 år efter leverans. Vid nyköp ingår vagnskadegaranti (för de flesta modeller och gäller normalt i 3 år). Ingår gör även en lackgaranti på 3 år samt en garanti mot genomrostning på 12 år (ej krav på efterbehandling).

Hur lång vagnskadegaranti VW?

Vagnskadegaranti för Volkswagen. När du köper en fabriksny personbil i Sverige ingår vanligtvis vagnskadegaranti i tre år. Volkswagen Försäkring är garantiadministratör och garantigivare är Volkswagen Group Sverige AB.

Vad ingår i Nybilsgaranti Kia?

Nybilsgarantin täcker eventuella fel eller defekter som kan hänföras till ett produktions- eller monteringsfel under normal användning. Även EV-batterierna i våra elbilar och plug-in hybrider omfattas av garantin. Skador som följd av normalt slitage omfattas däremot inte av garantin.

Hur länge gäller vagnskadeförsäkring?

Vad är vagnskadegaranti? När du köper en ny bil i Sverige så ingår vagnskadegaranti i köpet och gäller vanligtvis i tre år från och med det datumet köpet görs. Det kan vara bra att kontrollera hur länge den räcker för just din bil genom att läsa i ditt köpeavtal för det kan variera mellan bilmärken.

Vad innebär förlängd nybilsgaranti?

Förlängd nybilsgaranti gäller på samma sätt som ordinarie nybilsgaranti. Det finns inget krav på att bilen servats på märkesverkstad så länge man inte brustit i eventuellt rekommenderat underhåll eller kontroll av aktuell komponent.

Hur lång garanti på Kia?

Kia originaldelar Den sjuåriga nybilsgarantin gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar. Garantin följer bilen och upphör sju år efter första registreringsdatum eller efter 15 000 körda mil - det som först uppnås - alternativt med obegränsad körsträcka efter tre år.

Vad är Vagnskade garanti?

En vagnskadegaranti täcker många olika typer av skador som din bil kan råka ut för och gäller när dessa har uppstått både vid trafikolyckor eller en singelolycka där ingen annan bil än din varit inblandad. Den ersätter också andra skador såsom skadegörelse eller andra yttre olyckshändelser.

Relaterade inlägg: