Vad ger demens för symtom?

Vad ger demens för symtom?

Vad ger demens för symtom?

Symtomen kommer smygande, i regel under en lång tid. Vanligt är att minnet börjar svikta; den drabbade glömmer allt oftare var han lägger ifrån sig saker och vad han gjort under dagen. Det kan bli svårt att planera och organisera sin vardag. Stresståligheten blir mindre när även tankeförmågan försämras.

Vilka förmågor påverkas av demens?

Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra så kallade kognitiva funktioner som påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden.

Vad är skillnaden mellan dement och senil?

I Sverige är ordet demens belagt första gången 1931. 1977 kom ordet senildement och presenil demens in i svenska språket där ordet senil kommer av latin senilis av senex ("gammal") och syftar på ålderdomlig, ålderdomssvaghet.

Vad är sekundär demens?

Sekundära demenssjukdomar består av ett åttiotal sjukdomar och skador, till exempel hjärntumörer, alkoholmissbruk och olika bristtillstånd. En gemensam nämnare är att de i vissa fall leder till demens men behöver inte göra det.

Vad påverkar demenssjukdomar?

Den vanligaste är Alzheimers sjukdom. Demenssjukdomar påverkar det som kallas för kognitionen, det vill säga minnet och förmågan att uppfatta och förstå omvärlden. Orsaken till demenssjukdomar är skador på hjärnan. Demenssjukdomar kallas också för kognitiva sjukdomar.

Vad är Primärdegenerativa?

Primärdegenerativa sjukdomar orsakar demens genom att hjärnceller börjar förtvina och dö i onormal omfattning. Typiskt för dessa sjukdomar är att de kommer smygande. Tillståndet försämras gradvis i takt med att hjärnskadan sprider sig. Förloppet går inte att hejda men symptomen kan i vissa fall lindras.

Hur behandlar man Alzheimers sjukdom?

Behandling Alzheimers sjukdom Alzheimers sjukdom går idag inte att bota. Det går dock att lindra symtomen med mediciner som förstärker signalsystem som skadats i hjärnan. Medicineringen kan förbättra koncentrationsförmågan, minnet och språket under en begränsad tid.

Hur bemöter man en person med Alzheimers?

bemöter du någon som är dement

  1. Möt personen, inte sjukdomen. Försök att inte tänka på minnessjukdomen utan på människan. ...
  2. Presentera dig. ...
  3. Se människan i ögonen, tala vänligt och långsamt. ...
  4. Undvik långa och svåra meningar. ...
  5. Ha tålamod. ...
  6. Låt den dementa vara en del av vardagen. ...
  7. Påminn inte personen om att den inte minns. ...
  8. Var nära.

Relaterade inlägg: