Vilka betyg krävs för att bli börsmäklare?

Vilka betyg krävs för att bli börsmäklare?

Vilka betyg krävs för att bli börsmäklare?

Behörigheten till Civilekonomprogrammet är Matematik 3 b/c och Samhällskunskap 1b. För fastighetsmäklare så är behörigheten till det grundläggande behörighet, matematik 3b/3c och samhällskunskap 1b/1a1+1a2.

Hur länge måste man plugga för att bli aktiemäklare?

Civilekonomutbildningen omfattar 240 poäng vilket är det samma som fyra år. Civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi är 300 poäng, vilket motsvarar fem år.

Hur mycket tjänar en börsmäklare?

91 100 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad är en mäklare inom finans?

Mäklare inom finans ger råd till kunder och arbetar med att köpa och sälja valuta, aktier, optioner och andra värdepapper. Mäklare är aktiva på finansmarknaden och måste samarbeta med andra och hålla sig uppdaterade om händelser i omvärlden.

Vad gör man som civilekonom?

Kort om civilekonom Som civilekonom/ekonom är du specialist på att driva och utveckla företag, organisationer och affärer. Arbetsuppgifterna kan bestå i budgetering och ekonomisk planering, marknadsföring och försäljning, redovisning och revision samt utredningsarbete.

Kan man gå ekonomi om man vill bli mäklare?

För fastighetsmäklare så behövs det grundläggande behörighet, matematik 3b/3c och samhällskunskap 1b/1a1+1a2. Vilket du får på Ekonomiprogrammet med inriktningen ekonomi. Mäklare inom finans eller aktiemäklare har oftast en civilekonom- eller civilingenjörsexamen med inriktning industriell ekonomi.

Kan man gå ekonomi för att bli mäklare?

Hej, Mäklare inom finans eller aktiemäklare har oftast en civilekonom- eller civilingenjörsexamen med inriktning industriell ekonomi. Efter man tagit sin högskoleexamen gör man en så kallad "SwedSec-utbildning" och får en specialistlicens. Som fastighetsmäklare kan det gå att bygga ihop sin egen examen.

Kan man bli aktiemäklare utan utbildning?

För att kunna påvisa att man är duktig som aktiemäklare, måste man ju få en chans att börja någonstans, men frågan är då om man med "fel" utbildning kan få den chansen? OBS! Som reglerna är idag (april 2020) krävs även (för att arbeta som aktiemäklare) en specialistlicens genom SwedSec-utbildning.

Vad jobbar en finansmäklare med?

En mäklare inom finans ger kunder förslag till köp och försäljning av aktier, obligationer och andra värdepapper. Mäklaren tar på kundens order hand om inköp och försäljning av värdepapper. Beroende på arbetets inriktning kan man kallas aktiemäklare/fondmäklare, penningmarknadsmäklare eller optionsmäklare.

Är civilekonom en bra utbildning?

En civilekonom har en bred utbildning, ett bra affärstänk och en utmärkt förmåga att analysera och lösa problem. Som en utbildad civilekonom har du stora möjligheter när det kommer till att välja yrke. Du kan välja att jobba i staten, kommuner, landsting och i den privata sektorn.

Relaterade inlägg: