Vad är Bottensyll?

Vad är Bottensyll?

Vad är Bottensyll?

En syll ligger mellan husgrunden och huset. Syllen är en balk vars syfte är att fungera som underlag för det bjälklag som golvet placeras på. Syllen isoleras från grundmurens fukt genom syllpapp eller annat fuktsäkert material som placeras mellan syllen och grundmuren.

Vad är Ytterväggssyll?

Från Wikipedia. En syll är en marknära balk som tjänar som underlag för någon annan konstruktionsdetalj. I byggtekniska sammanhang syftar en syll på en marknära bjälke i en byggnad, oftast belägen i byggnadens yttervägg.

Vem byter syll?

Bland alla typer av renoveringsprojekt kan byte av syll lätt förbises av husägare. I själva verket är syllen en av de viktigaste delarna av husets struktur eftersom denna del får huset att stå stadigt. Närmare bestämt är syllen en marknära bjälke i ytterväggen som ligger mellan grunden och huset.

Vad är Väggsyllar?

Från Wikipedia. En syll är en marknära balk som tjänar som underlag för någon annan konstruktionsdetalj. I byggtekniska sammanhang syftar en syll på en marknära bjälke i en byggnad, oftast belägen i byggnadens yttervägg.

Varför byta syllar?

Om du har upptäckt att syllen på ditt hus är ruttet eller skadat kan det vara dags att byta den. I de flesta fall där syllen måste bytas är den obehandlad, så om du bor i ett gammalt hus är det bara en tidsfråga innan du blir tvungen att byta den.

Relaterade inlägg: