Hur länge kan man spara fillers?

Hur länge kan man spara fillers?

Hur länge kan man spara fillers?

Behandling av läppar varar oftast mellan 1-3 månader och upp till 6-12 månader. Det är väldigt svårt att bedöma den exakta nedbrytningstiden för varje individ. Behandling i ansiktet håller 6-12 månader och upp till 18 månader, beroende på vilket material som används.

Är det farligt att göra fillers?

En 4 årig studie gjord 2006 på 4,320 filler behandlingar visade att 0.6-0.8% drabbades av en komplikation. En liknande studie gjordes 2019 på 1,250 patienter var av 1.0% fick komplikationer, en högre siffra vilket visar på att ökningen av filler behandlingar ökar också risken för komplikationer.

Hur länge håller fillers Restylane?

Resultatet av en enda behandling syns omedelbart och kan vara i upp till ett år. Med en återbehandling inom 9 månader efter din första behandling, kan den synliga effekten med Restylane hålla i sig upp till 18 månader. Efter en läppbehandling kan en återbehandling behövas efter sex månader.

Kan fillers flytta på sig?

Det är just dessa läppar som vanligtvis refereras som ”ankläppar”. Vid tear trough området är det av största vikt att fillers hamnar på rätt ställe, djupt under muskeln mot benet i ögonhålan. Det är däremot ingen garanti för att fillers inte flyttar på sig, den kan migrera ändå!

Varför håller inte fillers på mig?

Det som bryter ned fillers är ett enzym som vi har naturligt i kroppen som heter hyaluronidase. Vi alla har olika nivåer av hyaluronidase och därför bryts produk- ten ned fortare eller långsammare. Sedan är det andra faktorer som spelar in som vilket område man behandlar, samt om man röker.

Hur får man fillers att försvinna snabbare?

Det är viktigt att Hyalase finns tillgängligt på alla kliniker som utför injektioner med hyaluronsyra, för att snabbt och säkert kunna ta bort fillers och hindra komplikationer. Hyalase är det enda preparat som löser upp en hyaluronsyra baserad filler och det enda medel som snabbt kan häva en komplikation.

Kan man bli blind av fillers?

Det finns många komplikationer med filler i näsan, till exempel risken att bli blind, eller att skada cellvävnaden. Dock kan filler också ge stora komplikationer i samband med en operation inom ett år efter ingreppet, speciellt om klienten genomgår en stängd operation.

Hur mycket räcker 1 ml Restylane till?

För många behandlingar räcker 1 ml bra för – till exempel fillers för läppar, mörka ringar under ögonen, sk ”tear troughs” eller tårdiken. För de som satsar på ett ”softlift” använder vi ca 4-6 ml filler, vilket kostar lite mer.

Relaterade inlägg: