Vad händer om man får i sig för mycket insulin?

Vad händer om man får i sig för mycket insulin?

Vad händer om man får i sig för mycket insulin?

Vad händer om jag tar för mycket insulin? Svar: Insulin sänker blodsockret och om du tar för mycket insulin i förhållande till det du äter eller motionerar så riskerar du att få en insulinkänning.

Hur många enheter insulin innehåller en penna?

1 injektionsflaska innehåller 10 ml, vilket motsvarar 1 000 enheter. NovoRapid Penfill 1 ml lösning innehåller 100 enheter insulin aspart* (vilket motsvarar 3,5 mg). 1 cylinderampull innehåller 3 ml, vilket motsvarar 300 enheter.

Hur mycket insulin kan man ta?

1. Antalet enheter insulin som behövs per dygn är oftast lika med fasteblodsockret under dygnet, d v s P-glukos 14 mmol/l gör att insulinbehovet blir cirka 14 E. 2. Patienten behöver fler enheter insulin per dygn om uttalad insulinresistens föreligger, t ex vid uttalad övervikt, högt BMI eller hög midje-stuss kvot.

Hur många enheter NovoRapid?

NovoRapid FlexPen är en förfylld injektionspenna (färgkodad), utformad för att användas med NovoFine eller NovoTwist injektionsnålar för engångsbruk med en längd upp till 8 mm. Med FlexPen kan 1–60 enheter ställas in i steg om 1 enhet. NovoRapid FlexPen ska endast administreras subkutant.

Varför är det viktigt att nattfastan inte överstiger 11 timmar?

Att måltiderna sprids under dagen samt att nattfastan inte överstiger 11 timmar ökar förutsättningarna för en väl fungerande sårläkning. Det finns samband mellan undernäring och fallolyckor bland äldre människor. Svaga muskler och/eller yrsel på grund av lång nattfasta och undernäring kan öka risken för fall.

Hur sätter du nålen på insulinpennan?

I ena änden av insulinpennan sätter du på en nål. Insulinnålar är mycket tunna och injektionen känns därför nästan inte alls. Byt nålen på insulinpennan före varje ny injektion. I andra änden på insulinpennan sitter en doseringsknapp.

När börjar snabbverkande insulin verka?

Snabbverkande insulin är humant insulin och börjar verka inom 30 minuter efter injektion. Effekten är kraftigast efter 1–4 timmar och varar upp till 8 timmar. Man tar snabbverkande insulin 30 minuter innan måltiden. Det innebär att man måste ha framförhållning, vilket kan vara besvärligt.

Hur länge mår förvaring av insulin?

Förvaring av insulin. Insulin mår bäst av att förvaras i kylskåp vid 2-8 grader, men det är hållbart upp till fyra-sex veckor vid 25-30 grader beroende på vilket insulin du har. Den insulinpenna eller de ampuller du använder ska du ha i rumstemperatur.

Hur länge är det förvarat insulin i kylskåp?

Insulin mår bäst av att förvaras i kylskåp vid 2-8 grader, men det är hållbart upp till fyra-sex veckor vid 25-30 grader beroende på vilket insulin du har. Den insulinpenna eller de ampuller du använder ska du ha i rumstemperatur.

Relaterade inlägg: