Vad händer om jag råkar svälja Listerine?

Vad händer om jag råkar svälja Listerine?

Vad händer om jag råkar svälja Listerine?

Lösningar avsedda att användas outspädda är ofarliga om ett barn smakar en liten mängd (ett par klunkar) eller om någon av misstag sväljer ner dosen vid munsköljning. Koncentrerade lösningar som skall spädas före användning kan innebära risk, eftersom till exempel hög halt etanol eller jodföreningar kan ingå.

Hur många gånger ska man använda munskölj?

Det rekommenderas därför att munsköljning sker vid en tidpunkt mellan de två dagliga tandborstningarna. Om syftet är att förhindra dålig andedräkt, bör du först rådgöra med din tandläkare för att identifiera orsaken. En tandläkare kan klargöra varför du har dålig andedräkt och föreslå en långsiktig lösning.

Kan man dricka Listerin?

Är Listerine® säker att dricka? Listerine® munskölj är avsedda för att skölja munnen och sedan spottas ut. Svälj inte munskölj från Listerine®.

Är det farligt att svälja SB12?

Vad händer om jag råkar svälja SB12 boost? Vi avråder från att svälja SB12 boost, även om det inte orsakar något problem om du skulle råka göra det. Ämnena i tuggummit tas inte upp av kroppen.

Hur bra är fluorskölj?

Fluorskölj är extra bra för personer med frekventa kariesangrepp och med anlag för karies. Socialstyrelsen rekommenderar patienter med ökad risk för karies att använda munskölj innehållande fluor.

Relaterade inlägg: