Vilka resor gjorde Vasco da Gama?

Vilka resor gjorde Vasco da Gama?

Vilka resor gjorde Vasco da Gama?

Första resan till Indien

  • Bakgrund. En av de ursprungliga anledningarna till att Vasco da Gama med besättning företog sig resan österut var en övertygelse om ett gudomligt uppdrag och krig mot "den muslimska världen". ...
  • Fartyg. ...
  • Rundandet av Godahoppsudden. ...
  • Moçambique. ...
  • Mombasa. ...
  • Malindi. ...
  • Indien. ...
  • Återfärden.

Vem seglade runt Afrika?

Det sägs att fenicierna var de första att runda Godahoppsudden, men detta har aldrig bevisats och är högst osannolikt. Däremot rundade kinesiska sjöfarare udden före européerna, vilket bevisas både av arkeologiska fynd och av flera kinesiska kartor från 1300-talet som visar södra Afrika.

Vilka tre olika vägar fanns det från Europa till Indien i slutet av 1500 talet?

Men hans resor var okända för de spanska och portugisiska sjöfararna som seglade över Atlanten fem hundra år senare. 1400-talets kartritare trodde att det fanns två sjövägar till Indien. Kanske gick en av dem söderut runt Afrika och sedan österut över Indiska oceanen. En annan borde gå västerut, över Atlanten.

Vad var Vasco da Gamas uppdrag?

da Gama fick rykte om sig att vara en oförskräckt sjöman och fick därför i uppdrag av den portugisiska kungen Manuel I av Portugal att försöka hitta en sjöväg till Indien, runt södra Afrika. Han fick till sitt förfogande en flotta som bestod av fyra skepp, speciellt byggda för ändamålet.

Var möts Atlanten och Indiska oceanen?

Kapudden ligger omkring 15 mil nordväst om Afrikas sydligaste udde, Agulhas (portugisiska: Cabo das Agulhas, "Nålarnas udde"). Nålarnas udde är den officiella platsen där Atlanten och Indiska oceanen möts.

Vilka blev följderna av koloniseringen och den nya världshandeln under 1500 och 1600-talen?

om tidens sjöfart, upptäckten av nya handelsvägar bl. a. till Indien, men fokus ligger på upptäckten av Amerika och dess konsekvenser för både urinvånarna och Europa.

Relaterade inlägg: