Vad ingår i Basic 3 konståkning?

Vad ingår i Basic 3 konståkning?

Vad ingår i Basic 3 konståkning?

Testsystemet består av två delar: basictest och friåkningstest.

  • Basictesterna syftar till att åkarna ska lära sig grundläggande skridskoteknik, bågar, skär och vändningar.
  • Friåkningstesterna syftar dels till att kvalitetssäkra teknikutvecklingen samt att dela in åkarna kunskapsmässigt för tävlingar.

Vad ingår i Basic 2 konståkning?

Basic 2:

  • Halvcirklar bakåt innerskär.
  • Treor bakåt ytterskär.
  • Treor bakåt innerskär.
  • Skärombyten bakåt, ytter- till innerskär.
  • Skärombyten bakåt, inner- till ytterskär.
BE

Vad ingår i Fri 1?

Bedömning av Friåkningstest 1–4 sker av en domarpanel bestående av två domare vid testtillfälle. Friåkningstest 5–7 bedöms av domar- och tekniskpanel vid tävling. Åkaren ska under fritesten visa att dem vet vilka element som ska utföras och hur de ska utföras.

Vad ingår i Tävlingstest konståkning?

Tävlingstest kan med fördel testas i grupper om 3–4 åkare, bågarna åks dock individuellt. I Basictest 1 till 4 utförs samtliga element i en följd som en slinga. Undantag kan vara Basictest 1 där elementen kan grupperas i två (2) slingor. Rekommenderat är att domarpanelen meddelar resultatet direkt efter varje åkare.

När blir man a-åkare i konståkning?

Inom B-åkarna finns ytterligare en klassindelning. Ungdom 15, juniorer och seniorer med 3/3 i test kallas B1, medan de med lägre test tillhör B2 i respektive åldersklass. Lägsta test för att bli A-åkare beror på ålder. Miniorer behöver Fri 3/Basic 2.

När blir man ungdom 13 konståkning?

Ungdom 13: Ej fyllt 13 år 1 juli den tävlingssäsong som avses. Ungdom 15: Ej fyllt 15 år 1 juli den tävlingssäsong som avses. Junior: ej fyllt 19 år 1 juli den tävlingssäsong som avses (för A-åkare kan man vara junior från 13 år). Senior: 19 år och uppåt (per den 1 juli) den tävlingssäsong som avses.

När blir man b åkare konståkning?

B-tävlingar När man klarat fritest 2 och basictest 2 blir man B-åkare. Här tävlar man om poäng och placering oavsett ålder.

När blir man b-åkare?

B-tävlingar När man klarat fritest 2 och basictest 2 blir man B-åkare. Här tävlar man om poäng och placering oavsett ålder.

När blir man c åkare?

När man har klarat FRI GRUND så blir man C-åkare och är då redo att börja tävla på stjärntävlingar. För att sedan gå vidare till att tävla i klubbtävlingar, A Tävlingar-, A-serietävlingar, Elit-serietävlingar, nationella tävlingar som SM och internationella tävlingar krävs ytterligare tester.

När blir man junior i konståkning?

När du klarat Tävlingstestet får du delta i våra egna som och andra klubbars tävlingar. Din tränare avgör om du skall vara med och anmäler även dig till tävlingen. Damer och herrar ska ha uppnått minst 13 år, men ej 19 år den 1 juli.

Hur långt är ett Konståkningsprogram?

Konståkning, singel och par De tävlande åker två olika program. Det ena som kallas kortprogram och det andra friprogram. Det korta programmet är max 2 minuter och 50 sekunder långt och ska innehålla bestämda element. Tre olika hopp, varav en axel, ett hopp som föregåtts av steg, och en hoppkombination.

När blir man c-åkare?

När man har klarat FRI GRUND så blir man C-åkare och är då redo att börja tävla på stjärntävlingar. För att sedan gå vidare till att tävla i klubbtävlingar, A Tävlingar-, A-serietävlingar, Elit-serietävlingar, nationella tävlingar som SM och internationella tävlingar krävs ytterligare tester.

Vad är B-åkare i konståkning?

C- åkare tävlar på Stjärntävlingar. B-åkare tävlar på Klubbtävling men har ibland möjlighet att även få delta på Stjärntävlingar. C- åkare tävlar på Stjärntävlingar. B-åkare tävlar på Klubbtävling men har ibland möjlighet att även få delta på Stjärntävlingar.

Vad är a-åkare?

Ordet åkare är en synonym till speditör och transportör och kan beskrivas som ”ägare av åkeri; ägare av företag som ombesörjer transport av gods”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av åkare samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

När blir man b-åkare konståkning?

B-tävlingar När man klarat fritest 2 och basictest 2 blir man B-åkare. Här tävlar man om poäng och placering oavsett ålder.

Relaterade inlägg: