Hur ofta ska man kontrollera sitt blodsocker?

Hur ofta ska man kontrollera sitt blodsocker?

Hur ofta ska man kontrollera sitt blodsocker?

Om blodsockret ligger på önskade nivåer föreslås kontroll av faste-P-Glukos någon gång per vecka samt en förenklad dygnskurva en gång per månad samt 2-3 dygn inför planerade återbesök. Patienten bör också uppmanas kontrollera blodsocker i händelse av: Infektion (främst magsjuka)

Hur mycket ska blodsockret stiga efter måltid?

på morgonen vid uppstigning och före måltider under 7 mmol/l. efter en måltid under 8(–10) mmol/l.

När är det bäst att mäta blodsockret?

Att mäta före och efter en måltid Testa blodsockret ca två timmar efter måltid så får du reda på hur mycket ditt blodsocker har påverkats av vad du har ätit. Då kan du justera din medicinering så att blodsockerstigningen (blodsockertoppen) inte blir alltför hög.

Hur ofta ska man äta med diabetes typ 2?

Fördela maten jämnt över hela dagen. Frukost, lunch och middag samt 1-3 mellanmål är en bra fördelning. Ät enligt tallriksmodellen - ett hjälpmedel för att få bra mängder av olika livsmedel och storlek på portionen. Att äta mycket grönsaker hjälper ditt blodsocker och underlättar när man vill nå en bra vikt.

När är det aktuellt att ta ett blodsocker?

Det är en flexibel regim och blodsockermätningar syftar ofta till justera upp eller ner måltidsdoser med utgångspunkt från vad patienten äter samt aktuellt blodsockervärde. Det är alltid motiverat att ta ett blodsocker vid misstanke om hypoglykemi: Akut förvirring, oro och ängslan. Sänkt uppmärksamhet, sluddrigt tal.

Vad är en blodsockermätare?

Blodsockermätare finns i många olika varianter med passande blodglukosstickor. Vid mätning placeras först blodglukosstickan i mätapparaten, man sticker sig själv i ett finger eller på underarmen med en lansett, låter blodglukosstickan suga upp en liten mängd blod och efter några sekunder kan sockervärdet avläsas på apparaten.

Vad är normala blodsockernivåer för friska individer?

För de flesta friska individer är normala blodsockernivåer följande: Mellan 4,0 till 5,4 mmol/l (72 till 99 mg/dl) vid fastande. Upp till 7,8 mmol/l (140 mg/dl) 2 timmar efter att ha ätit.

Vad är blodsockervärdet i blodet?

Att mäta blodsocker (blodglukos) Blodglukosvärdet är ett mått på den mängd glukos (blodsocker) som finns i blodet vid en viss tidpunkt. Mängden glukos i blodet anges som en koncentration, som mäts i millimol per liter. Normalt rör sig blodsockervärdet inom snäva gränser under dagen (cirka 4-8 mmol/l).

Vad är normalt blodsocker vid diabetes?

Normalt blodsocker vid diabetes. För de flesta friska individer är normala blodsockernivåer följande: Mellan 4,0 till 5,4 mmol/l (72 till 99 mg/dl) vid fastande. Upp till 7,8 mmol/l (140 mg/dl) 2 timmar efter att ha ätit.

Relaterade inlägg: