Hur många reser varje år?

Hur många reser varje år?

Hur många reser varje år?

Vi har mätt resor för alla från 18 år och uppåt, räknar vi in barnen landar det på 13,8 miljoner fritidsresor och lägger vi till arbetsresorna landar vi på totalt 16,6 miljoner utlandsresor. Statistiken gäller resor med minst en övernattning.

När reser folk som mest?

Även i övriga Europa laddar man för en allt generösare semesterkassa. 79 procent av de europeiska hushållen har för avsikt att antingen behålla sina utgifter på samma nivå som ifjol eller öka dem.

Hur mycket reser människor?

1. Så reser svenskarna. 2017 gjorde vi 11,7 miljoner semesterresor och 2,3 miljoner arbetsresor utomlands, inklusive resor med minst en över-nattning och alla resenärer från 18 år och uppåt. Skulle vi ha räknat med barnen hade antalet utlandsresor hamnat på cirka 15 miljoner.

Vilka reser mest i Sverige?

Unga kvinnor reser mest. 75 procent av kvinnorna i åldrarna 16–24 år reste på semester förra året. Semesterresandet avtar i åldrarna över 74 år. I åldersgruppen 75–84 år är andelen semesterresande alltjämt 30 procent bland kvinnorna, men bland männen är nu motsvarande siffra 40 procent.

Vilka länder reser svenskar mest till?

Bilden av svenskarnas resvanor är mångtydig. Vi reser alltså inte så mycket till andra världsdelar som man kan tro. Men eftersom resandet till Finland och Norge har minskat, betyder det att tre utomeuropeiska länder – USA, Turkiet och Thailand – är tillbaka på listan över de tio mest besökta länderna.

Relaterade inlägg: