Vad är mola Hydatidosa?

Vad är mola Hydatidosa?

Vad är mola Hydatidosa?

Behandlingen skiljer sig beroende på vilken typ av trofoblasttumör du har. Mola hydatidosa, på svenska kallad druvbörd, är en genetiskt avvikande graviditet med för många kromosomer från fadern. Man får då en ökad tillväxt av moderkaksvävnad, men fostret saknas antingen helt eller går under i tidig graviditet.

Vad är en Trofoblast?

Hos högre däggdjur och några pungdjur bildas dessutom ett skyddsskikt av celler som kallas trophoblast (eller trofoblast). Skikten blir senare moderkakan. Det har föreslagits hämta stamceller från blastocysten men idén är etisk omstridd. Blastocyster kan användas vid genmodifiering av djur.

Är mola cancer?

Efter en diagnostiserad mola följer man därför graviditetshormonet hCG för att i tidigt skede märka hos vilka detta inträffar. När hCG inte sjunker som förväntat eller börjar stiga igen, anses molan ha övergått i en cancer. Choricarcinom, PSTT och ETT klassificeras som cancer direkt.

Hur vanligt är druvbörd?

Druvbörd, som även kan ge upphov till maligna tumörer, är relativt sällsynt i Sverige. Blåsorna som uppstår kallas moleler och kan sprida sig till lungorna. Det är en promilles risk att en graviditet är en druvbörd.

Vad är högt hCG?

Vad innebär ett förhöjt hCG värde? Ett förhöjt värde ses i samband med graviditet. Även utomkvedshavandeskap ger förhöjda värden, men dessa är oftast lägre och ökar inte lika mycket som vid en normal graviditet.

Vad är en Ofostrig graviditet?

- Det var antingen frågan om en ofostrig graviditet eller fördröjt missfall, berättar hon. En ofostrig graviditet betyder att ägget befruktats och moderkakan utvecklats, men fostret har aldrig utvecklats. Ett fördröjt missfall betyder att fostret dött men kroppen inte genast stött det ifrån sig.

Relaterade inlägg: