Vad betyder kylning?

Vad betyder kylning?

Vad betyder kylning?

Kylning eller kylteknik är teknik och ingenjörsvetenskap som syftar till att sänka temperaturen på en plats.

Vad är evaporativ?

Evaporativ kylning inträffar när vatten finfördelas i luft, avdunstar och sänker lufttemperaturen. För att vatten ska övergå till ångfas krävs energi.

Hur fungerar kylteknik?

Kylning eller kylteknik är teknik och ingenjörsvetenskap som syftar till att sänka temperaturen på en plats. Man skiljer mellan passiv kylning där man låter värme sprida sig från en varmare plats till en kallare, eller aktiv kylning där man ”pumpar” värme från en plats med lägre temperatur till en med högre.

Hur definieras kylteknik?

Kylteknik handlar om termodynamikens lagar, hur energi omvandlas och överförs samt i vilken riktning. Denna mening skulle kunna ses som själva grunden i vad Kylteknik handlar om, men vi som arbetar med detta dagligen vet att det handlar om mycket mer.

Vad är en Processkyla?

Begreppet processkyla är ett samlingsbegrepp som används för att summera alla typer av kyllösningar som bl. a. används inom tillverkningsindustri och serviceföretag som har ett behov av att styra klimatet genom att kunna påverka värme, kyla och fuktighet.

Relaterade inlägg: