Varför spontar man?

Varför spontar man?

Varför spontar man?

Fördelar med spontning Arbeten med spontning ökar säkerhet och möjliggör schaktningsarbeten som har minimala markrörelser som exempelvis brorivning eller byggnationer, sponten används där för att pumpa ut vatten. Beroende på markens beskaffenhet är det fördelaktigt att använda olika spont och metoder.

Vad är Tätspont?

Vid tätspontning slår vi ned och hakar stålprofiler i varandra så att varken vatten eller jord kan tränga sig igenom till området som du vill schakta eller skydda. Tätsponten kan även installeras genom vibrering som ser till att sponten når ett stabilt djup.

När behövs spont?

Spont används som temporära eller permanenta stödkonstruktioner för att säkra mark och byggnader från ras i samband med intilliggande schaktningsarbeten för t ex nybyggnation och ledningsgravar. Spont används för att kunna konstruera vertikala schakter då slänter av olika anledningar inte kan utföras.

Vad är aktivt Jordtryck?

När jorden trycker på en stödvägg och den skulle röra sig in mot schakten minskar de horison- tella spänningarna i jordmassan bakom stödväggen (Knappett och Craig, 2012). Om spänning- arna minskar tillräckligt kommer ett brott att uppstå. Det tryck som orsakar detta kallas aktivt jordtryck.

Vad är Berlinerspont?

Berlinerspont består av borrade eller slagna pålar, installerade med ett mellanrum. Mellan pålarna installeras vanligen utfackningsplåt vilken förhindrar att massorna mellan pålarna faller in i gropen.

Vad kostar spontning?

I ett arbete på en normal villagata kan sparas ca 2 800 kronor på varje spontkassett i form av färre, tranporter, mindre återköp av material, tid för grävare och nya gatubeläggningar. I exemplet utan spont blir extrakostnaderna hela 822 kronor per löpmeter.

Vad kostar råspont?

Lägg till i favoriter

  • RÅSPONT 17X95 3.6M. 13,95 kr/m.
  • RÅSPONT 17X95 4.2M. 13,95 kr/m.
  • RÅSPONT 20X95 3.6M. 15,95 kr/m.
  • RÅSPONT 20X95 4.2M. 15,95 kr/m.
  • RÅSPONTSLUCKA 20X540MM 2.4M.
  • RÅSPONTSLUCKA 20X540MM 3.6M. 489,00 kr.

Vad kostar det att schakta?

Om du ska anlita någon för att schakta din tomt kan du räkna med att det kommer kosta kr/kvm tomt som ska schaktas. En normalstor villatomt om 1500 kvm där en normalstor tillbyggnad om 50–100 kvm ska byggas brukar markarbetet kosta mellan 70 000–80 000 kr och ta ungefär 2–3 veckor att utföra.

Relaterade inlägg: