Vad hoppas vi i framtiden kunna använda grafen till?

Vad hoppas vi i framtiden kunna använda grafen till?

Vad hoppas vi i framtiden kunna använda grafen till?

Det gör också grafen till en väldigt bra komponent för transistorer till framtida datorer. På sikt förväntas grafen ge upphov till helt nya typer av datorer och revolutionerande medicinska tillämpningar såsom konstgjorda näthinnor.

Vilka saker skulle du vilja ha som var gjorda av nanorör eller grafen motivera varför?

Vilka saker skulle du vilja ha som var gjorda av nanorör? Motivera! En cykel, en dator, en bil. Cykeln och bilen blir ju lättare.

Kan grafen leda ström?

Atomerna är ordnade i ett hexagonalt mönster precis som grafit. Materialet är böjligt och mycket lätt. Grafen är nästan helt genomskinligt och så tätt att inte ens helium, kan ta sig igenom. Grafen kan både släppa igenom ljus, leda ström och värme.

Vad vet vi om framtiden?

Framtiden är hållbar! Oavsett om urbaniseringen har fortsatt eller avtagit behöver vi i framtiden vara resurseffektiva och skapa cirkulära processer. Vi behöver dela och tänka cirkulärt för att kunna ta del av jordens tillgångar så att de räcker till alla och så att vi inte äventyrar vår framtid.

Hur var den första Fullerenen som upptäcktes uppbyggd?

Nanoteknik. Hur var den första fullerenen som upptäcktes uppbyggd? Som en fotboll.

Relaterade inlägg: