Vilka olika typer av gliaceller finns det?

Vilka olika typer av gliaceller finns det?

Vilka olika typer av gliaceller finns det?

Nervcellerna i centrala nervsystemet omges av i huvudsak fyra slags gliaceller: mikroglia, astrocyter, oligodendrocyter och ependymceller.

Vilka funktioner har stödjeceller?

Forskare vid Karolinska Institutet och Lunds universitet har upptäckt en tidigare okänd mekanism genom vilken en grupp stödjeceller i hjärnan som kallas astrocyter bidrar till nyproduktion av nervceller efter en stroke.

Vad finns det för olika nervceller?

Egenskaper

  • Bipolära neuroner finns exempelvis i ögats näthinna och är sensoriska neuroner.
  • Somatosensoriska neuroner finns i hud och muskler och är sensoriska neuroner.
  • Associationsceller finns i talamus.
  • Pyramidalceller finns i cortex.
  • Purkinjeceller finns i cerebellum.
  • Motorneuroner finns i ryggmärgen.

Vad betyder Hyperpolarization?

Hyperpolarisation innebär att membranpotentialen ökar och förflyttas längre bort från 0-strecket. Ju starkare hyperpolarisation desto slöare blir nervcellen. Är hyperpolarisationen tillräckligt stor kan en aktionspotential inte längre utlösas. Inhibition av en nervcell leder till hyperpolarisation.

Hur nervcellens Vilopotential skapas?

Hur uppstår vilopotential? Vilopotential uppstår genom att joner (positiva/negativa) i vävnadsvätskan och cellens cytoplasma pumpas från den ena sidan till den andra med hjälp av olika jonpumpar. En av de viktigaste är natrium/kalium-pumpen som aktivt pumpar natriumjoner ut ur cellen och kaliumjoner in i cellen.

Relaterade inlägg: