Vad är alternativ läkekonst?

Vad är alternativ läkekonst?

Vad är alternativ läkekonst?

Alternativmedicin (även komplementär medicin, paramedicinsk läkekonst, integrativ medicin, biologisk medicin, icke-konventionell medicin, parallell medicin, okonventionell medicin m.m.), metoder som existerar vid sidan av den naturvetenskapligt grundade sjukvården (”skolmedicinen”) för att behandla (och/eller ...

Vad finns det för lagar och bestämmelser som reglerar det Komplementärmedicinska området?

4 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) ges möjlighet att utöva vissa metoder inom området alternativ- eller komplementärmedicin. Därtill skall det utredas vilka som skall kunna ingå i ett register för alternativ- eller komplementärmedicinska utövare.

Vem får utföra akupunktur?

Vem får ge behandling med akupunktur? Alla som arbetar inom sjukvården och är legitimerade i sitt yrke kan ge västerländsk akupunktur om de har utbildning för detta. Det gäller till exempel läkare, tandläkare, kiropraktorer, naprapater, sjuksköterskor, barnmorskor och fysioterapeuter.

Har olika alternativ?

Synonymer till alternativ

  • subst. valmöjlighet, val, annan utväg, utväg, förslag, variant, en av flera möjligheter.
  • adj. parallell, omväxlande.
  • Användarnas bidrag. annat sätt, annan, urval.

Hur används akupunktur inom skolmedicinen?

Det ökade massintresset ledde till att forskning kring akupunktur initierades för att bevisa dess effekter. Trots att akupunkturen enligt TKM har en djup historia och beskrivna effekter räknas den ännu idag som icke vetenskapligt beprövad och är därför inte accepterad inom den skolmedicinska sjukvården (a a).

Relaterade inlägg: