Vad menas med Pan Pan?

Vad menas med Pan Pan?

Vad menas med Pan Pan?

Pan-pan är ett uttryck eller ett anrop som används främst av sjö- och luftfart, men även av andra farkoster, vid olika typer av nödsituationer. Pan-pan används vid situationer som inte uppfyller kraven för ett nödanrop (mayday), vilket är det anrop som används vid omedelbar fara för förlust av liv och/eller farkost.

Hur man spelar panflöjt?

Luft blåses in i något av hålen. Ju längre rör, desto lägre tonhöjd. Att spela den kan däremot vara ganska svårt att lära sig eftersom instrumentet kräver en särskild läppformation. Den nedre änden av panflöjten är stängd i samtliga rör.

Hur man bygger en panflöjt?

Oftast är panflöjterna gjorda i trä men du kan göra en av plaströr. Köp en längd av de vita plaströr som man brukar sätta runt elledningar i hus. För att få fram toner i flöjten måste du såga upp röret i exakta längder. Mät upp piornas längder på röret och märk var du ska kapa med en penna.

Vad är en Nai?

Nordiska Afrikainstitutet är ett centrum för samhällsvetenskaplig forskning om Afrika. Institutet finns i Uppsala och förser de nordiska länderna med aktuella, kritiska och alternativa analyser av Afrika. NAI har också som uppgift att stärka samarbetet mellan afrikanska och nordiska forskare.

Är en globetrotter?

Ordet globetrotter härstammar från engelskan. Det beskriver en person som reser ovanligt mycket och till olika länder. En globetrottern kan samtidigt vara forskaren och/eller entreprenören.

Relaterade inlägg: