Vad är en strålkälla?

Vad är en strålkälla?

Vad är en strålkälla?

Joniserande strålning används inom många olika områden och av många olika skäl. En strålkälla kan utgöras av ett radioaktivt ämne i form av en öppen eller sluten strålkälla eller en teknisk anordning som kan alstra joniserande strålning eller innehålla ett radioaktivt ämne.

Hur många röntgenundersökningar?

En röntgenundersökning görs bara om nyttan är större än risken för dig som patient. Det gäller oavsett hur många gånger du behöver röntgas. Cancer har sällan en enda orsak. Ofta kan ärftlighet, övervikt eller vanor som rökning ha större betydelse än strålning för risken att få cancer.

Vilken praktisk användning har vi av radioaktiv strålning?

a. i lasrar, mikrovågsugnar, solarier, mobiltelefoner, i magnetfotograferingsapparater inom medicinen och i värmare som används inom industrin. Strålningens användningsområden och de relativa andelarna. Strålning används på ca 1500 platser, och ca 9000 enskilda strålkällor eller -apparater är i bruk.

Hur mycket strålning sprids i patienten?

Detta innebär att en person som vid en genomsnittlig medicinsk röntgenundersökning utsätts för en effektiv dos av 0,001 Sv löper 0,007 % ökad risk att få en cancer eller ärftlig skada på grund av bestrålningen.

Var används radioaktiv strålning?

Exempel på användning av joniserande strålning inom ett flertal områden i industrin: Vid kontroll av nivåer i tankar och för tjocklekskontroll vid papperstillverkning. Inom billackering och andra verksamheter där det finns behov av dammfria ytor används strålning för att eliminera statisk elektricitet.

Relaterade inlägg: