Vad menas med SPC?

Vad menas med SPC?

Vad menas med SPC?

SPC är en förkortning för: Summary of Product Characteristics - produktresumé (läkemedelsbeskrivning) Statistisk processkontroll - metod inom kvalitetsteknik. Scandic persondatorer - en svensk leverantör av PC-datorer.

Vad är SPC flakes?

SPC-flakes och Salovum är livsmedel för speciella medicinska ändamål. De ökar aktiviteten av antisekretorisk faktor (AF), ett endogent protein som återfinns i inaktiv form i samtliga vävnader hos friska personer och som möjligen överförs till foster.

Vad är syftet med statistisk processtyrning?

Statistisk Processtyrning (SPS), på engelska Statistical Process Control (SPC), är en metod rörande förståelse för variation. SPS/SPC innehåller enkla och avancerade statistiska metoder och verktyg för uppföljning av verksamheten och förbättrings-/förändringsarbete samt säkerställande av resultat.

Hur äter man SPC flakes?

SPC-Flakes® kan ätas naturell med t. ex. fil, yoghurt eller mjölk. SPC-Flakes® kan också kokas till gröt ensamt eller tillsammans med andra grynsorter.

Var kan jag köpa SPC flakes?

Köp SPC-Flakes, havreflingor, specialprocessade 450 gr på apotea.se.

Vad är SPC flakes bra för?

SPC-Flakes är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål med antisekretoriska effekter för kostbehandling av diarré i samband med inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) såsom ulcerös kolit och Mb Crohn, eller symptom av Mb Ménière (yrsel).

Vad är Salovum?

Salovum är ett äggpulver som innehåller höga halter av AF [7]. AF har föreslagits motverka inflammation och reglera vätske- och jontransporten över cellmembran samt ha effekter på centrala nervsystemet, men den exakta biologiska rollen och mekanismen är oklar [8-10].

Relaterade inlägg: