Hur får man fler semesterdagar?

Hur får man fler semesterdagar?

Hur får man fler semesterdagar?

Semesterlagen ger dig 25 semesterdagar per år

  • Semesterlagen ger dig rätt till 25 dagar semesterledighet per år oavsett din ålder eller anställningsform. ...
  • Det finns kollektivavtal som kan ge dig rätt till fler semesterdagar. ...
  • Har du en kortare anställning som varar högst tre månader kan rätten till ledighet avtalas bort.

Får lärare lön under sommarlov?

Som kommunalt anställd lärare har du följande lov: höstlov, jullov, sportlov och påsklov. Under loven får du din månadslön om du inte är tjänstledig. Under sommaren har du inte lov utan semester och ferier, som du måste tjäna in (se nedan).

Varför har lärare sommarlov?

Lärare arbetar mer när eleverna är i skolan och kompenseras därför med en längre ledighet på sommaren. Att lärare har sommarlov är en myt. Lärare arbetar 40 timmar i veckan utslaget på hela året. Det är dags att slå hål på myten om att lärarna skulle ha mer ledigt än andra yrkesgrupper.

Hur många semestertimmar får du spara på semestern?

Antalet sparade semestertimmar får inte överstiga 180. Du som har en anställning med uppehållsreglering får normalt inte själv bestämma när semestern ska tas ut. Semestern är förlagd till de första 45 dagarna av sommarledigheten.

Hur många semesterdagar får du när du fyller 40?

I så fall får du 31 semesterdagar när du fyller 40 och 32 semesterdagar när du fyller 50. Du måste ta ut minst 20 semesterdagar varje år och spara maximalt fem till ett annat år. Du får dock maximalt ha 25 sparade semesterdagar.

Har du maximalt 25 sparade semesterdagar?

Du får dock maximalt ha 25 sparade semesterdagar.

Relaterade inlägg: